Június 22-én, az Európai Tanács (50. cikk) ülésének alkalmával az EU-ban maradó 27 tagállam vezetői jóváhagyták a jelenleg az Egyesült Királyságban található uniós ügynökségek – az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Bankhatóság (EBH) – áthelyezésére vonatkozó eljárást.

Infografika – Brexit: az egyesült királyságbeli székhellyel rendelkező uniós ügynökségek áthelyezése

Infografika – A jelenleg az Egyesült Királyság területén található két uniós ügynökség áthelyezése

Az áthelyezési eljárás menete

Az eljárás szakaszai a következők:

 1. 2017. július 31-ig a tagállamok ajánlatot tehetnek az egyik vagy mindkét ügynökség elhelyezésére
 2. a Bizottság a jóváhagyott kritériumok alapján 2017. szeptember 30-ig közzéteszi az ajánlatok értékelését
 3. az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) 2017. október 17-i ülése alkalmával a Bizottság értékelése alapján politikai megbeszélésre kerül sor
 4. az Általános Ügyek Tanácsának (50. cikk) 2017. november 20-i ülése alkalmával a 27 tagállam szavazással dönt

1. Az ügynökségek elhelyezésére vonatkozó ajánlatok

Ezidáig 8 ajánlat érkezett be az Európai Bankhatóság (EBH) elhelyezésére és 19 az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) elhelyezésére.

2. Értékelési kritériumok

A 27 uniós vezető június 22-én az alábbi hat kritériumban állapodott meg:

 • garancia arra, hogy az ügynökség működőképes, amikor az Egyesült Királyság kiválik az EU-ból
 • a helyszín megközelíthetősége
 • oktatási intézmények a személyzet gyermekei számára
 • a munkavállalásnak és az egészségügyi ellátás igénybevételének lehetősége a házastársak és a gyermekek részére
 • az üzletmenet folytonossága
 • földrajzi eloszlás

Az Európai Bizottság szeptember 30-án közzétette az ajánlatoknak a 27 tagállam által jóváhagyott hat kritérium alapján elvégzett értékelését.

Mely uniós ügynökségek találhatók jelenleg az Egyesült Királyságban?

Az Európai Uniónak két ügynöksége van az Egyesült Királyságban. Mindkettő londoni székhelyű.

Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Az 1995-ben alapított EMA feladata az EU-ban forgalmazott gyógyszerek tudományos értékelése, felügyelete és biztonsági ellenőrzése.

Az EMA szerepe meghatározó a gyógyszerek uniós egységes piacának megfelelő működéséhez.

Az EMA főbb feladatai közé konkrétan az alábbiak tartoznak:

 • a gyógyszerek kifejlesztésének és a gyógyszerekhez való hozzáférésnek az elősegítése
 • a forgalombahozatali engedélyek iránti kérelmek értékelése
 • a gyógyszerek biztonságosságának nyomon követése életciklusuk teljes időtartama alatt
 • az egészségügyi szakemberek és a betegek tájékoztatása

Európai Bankhatóság (EBH)

Az EBH feladata a hatékony és következetes prudenciális szabályozás és felügyelet biztosítása az európai bankszektor egészében. Átfogó céljai:

 • az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása
 • a bankszektor integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének a védelme

Az EBH legfontosabb feladata, hogy hozzájáruljon a bankszektorra vonatkozó európai egységes szabálykönyv kidolgozásához,

amely a pénzügyi intézményekre Unió-szerte alkalmazandó harmonizált prudenciális szabályok egységes gyűjteményét fogja tartalmazni. Az egységes szabálykönyvvel az EU egyenlő versenyfeltételeket kíván teremteni, valamint magas szintű védelmet kíván biztosítani a betéteseknek, a befektetőknek és a fogyasztóknak.

Az EBH megbízatásához tartozik az is, hogy rendszeres kockázatértékelési jelentések és összeurópai stressztesztek révén felméréseket készítsen az uniós bankszektor kockázatairól és sebezhetőségeiről.