A korlátozó intézkedések – vagy más néven szankciók – az EU közös kül- és biztonságpolitikájának (KKBP) alapvető fontosságú eszközei. Az EU olyan integrált és átfogó politikai megközelítés részeként alkalmaz szankciókat, amelynek részét képezi a politikai párbeszéd, a kiegészítő intézkedések és más rendelkezésre álló eszközök is.

Szankciók elfogadásakor a legfőbb célok a következők:

 • az EU értékrendjének, alapvető érdekeinek és biztonságának védelme
 • a béke fenntartása
 • a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok és a nemzetközi jog alapelveinek megszilárdítása és támogatása
 • a konfliktusok megelőzése és a nemzetközi biztonság erősítése

A szankciók alkalmazásának célja, hogy a KKBP célkitűzéseinek előmozdítása érdekében változás álljon be a szankció alanyának stratégiájában vagy tevékenységében. A szankciók irányulhatnak:

 • Unión kívüli országok kormányaira azok politikái miatt
 • a szankcionált politikák megvalósítását lehetővé tévő szervezetekre (vállalatokra)
 • csoportokra és szerveződésekre, például terrorista csoportokra
 • a szóban forgó politikákat támogató személyekre, a terrorista tevékenységekben részt vevőkre stb.

A szankciók kialakítása úgy történik, hogy azok a lehető legkevésbé járjanak kedvezőtlen következményekkel azokra nézve, akik nem felelősek a szankciók elfogadását kiváltó stratégiákért, illetve tevékenységekért. Az EU kifejezetten ügyel arra, hogy a szankciók a lehető legkisebb mértékben érintsék a helyi polgári lakosságot és az adott országban, illetve országgal folytatott jogszerű tevékenységeket.

Az EU által elfogadott minden szankciónak maradéktalanul meg kell felelnie az EU nemzetközi jog szerinti kötelezettségeinek, így az emberi jogokra és az alapvető szabadságokra vonatkozóknak is.

Az EU szankciótérképe

Az EU szankciótérképe vizuális áttekintést nyújt a Tanács által elfogadott szankciókról. A szankciótérkép a Tanács észt elnökségének kezdeményezésében készült el.

A szankciókra vonatkozó iránymutatások

A Politikai és Biztonsági Bizottság 2004-ben alapelveket fogadott el:

 • a szankciók alkalmazásáról
 • végrehajtásukról
 • hatásuk mérésének és szabályozásának módjáról

Ezek az alapelvek részét képezik a korlátozó intézkedések végrehajtására és értékelésére vonatkozó, a Tanács által 2003-ban elfogadott, majd 2005-ben, 2009-ben és 2012-ben felülvizsgált és naprakésszé tett iránymutatásoknak.