Az EU olyan intézkedésekkel igyekszik fellendíteni az ifjúsági foglalkoztatást, mint a 25 év alatti fiatalok oktatásban és tanulószerződéses gyakorlati képzésben való részvételi lehetőségének, illetve munkába állásának elősegítése.

Ifjúsági munkanélküliség az EU 28 tagállamában: tények és adatok, 2017. április

 • 2017 februárjában 3,9 millió (25 év alatti) fiatal volt munka nélkül az EU-ban
 • 2016 februárjához képest az EU-ban 475 000 fővel csökkent a munkanélküliség a fiatalok körében
 • 2017 februárjában az ifjúsági munkanélküliségi ráta 17,3% volt, 2016 februárjában ugyanez a mutató 19,3%-on állt
 • az ifjúsági munkanélküliség tekintetében nagy eltérések mutatkoznak az uniós országok között: míg Németországban ez az arány 6,6%, addig Görögországban majdnem 45,2%, Spanyolországban 41,5%, Olaszországban pedig 35,2%

Forrás: Eurostat

4 intézkedés a fiatalok foglalkoztatásának fellendítésére

 • ifjúsági garanciák létrehozása, amelyek biztosítják, hogy valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy az iskolai tanulmányai befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy szakmai gyakorlaton vehessen részt
 • az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elindítása, amely nem más, mint a fiatalok támogatását célzó uniós finanszírozás azokban a térségekben, ahol az ifjúsági munkanélküliségi arány meghaladja a 25%-ot
 • színvonalas szakmai gyakorlatok és tanulószerződéses gyakorlati képzések kialakítása, amelyek arra hivatottak, hogy megkönnyítsék az oktatásból a munka világába való átmenetet
 • a munkavállalói mobilitás elősegítése, amelynek célja, hogy a fiatal európai polgárok könnyebben találjanak munkát, illetve szakmai gyakorlaton vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésben vehessenek részt egy másik uniós országban

Az Európai Tanács fellép az ifjúsági munkanélküliség felszámolása érdekében

Az Európai Tanács a 2013. június 27–28-i ülésén határozott lépéseket tett az ifjúsági munkanélküliség sürgető problémájának kezelésére. Az állam-, illetve kormányfők arról döntöttek, hogy

 • fel kell gyorsítani az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést, és előbbre kell ütemezni az arra előirányzott kiadásokat
 • fel kell gyorsítani az ifjúsági garancia végrehajtását
 • fokozni kell a fiatalok mobilitását és a szociális partnerek részvételét

Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

Az uniós vezetők megállapodtak abban, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre előirányzott 6 milliárd eurót az eredetileg tervezett 2014–2020-as időszak helyett az első két évben, vagyis 2014 és 2015 folyamán kell felhasználni.

Ezenkívül úgy határoztak, hogy a fel nem használt uniós forrásokat elsősorban a foglalkoztatás – és azon belül is a fiatalok foglalkoztatásának –támogatására fordítják, valamint a növekedést ösztönző olyan területekre, mint pl. az innováció és a kutatás.

Fiatalok foglalkoztatása a határokon túl

Az Európai Tanács megállapodott az olyan, már működő kezdeményezések megerősítéséről, mint „Az első EURES-állásod” és az „Erasmus+” program. Ez utóbbi előmozdítja a határokon átnyúló szakképzést is.

EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat)

Az EURES portálon keresztül jelenleg több mint 1,4 millió álláshirdetés és 300 000 önéletrajz érhető el az EU egészében, és csaknem9000 munkáltató regisztrálta magát az oldalon.

A tagállamok továbbá felkérést kaptak arra, hogy az Európai Szociális Alapból folyósított juttatások egy részét a határokon átnyúló mobilitási programok támogatására fordítsák.

Tanulószerződéses gyakorlati képzések

Az uniós vezetők megállapodtak a szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszerének létrehozásáról. A keretrendszer célja, hogy a magánszektor, a szociális partnerek és a vállalkozások közötti együttműködés révén magas színvonalú tanulószerződéses gyakorlati képzések jöjjenek létre.