Az Európai Tanács 2015. április 23-i rendkívüli ülése – Nyilatkozat

Európai Tanács
  • 2015.4.23.
  • 22:15
  • Nyilatkozat és megjegyzések
  • 204/15
  • Belügyek
  • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
2015.4.23.

1. A Földközi-tenger térségében tragikus a helyzet. Az Európai Unió – a származási és a tranzitországokkal együttműködve – minden tőle telhetőt meg fog tenni mind annak megelőzésére, hogy újabb személyek veszítsék életüket a tengeren, mind a humanitárius szükséghelyzetet előidéző okok kezelésére. A legsürgetőbb feladat annak megelőzése, hogy még többen leljék halálukat a tengeren.

2. Ezért úgy határoztunk, hogy megerősítjük az uniós jelenlétet a Földközi-tengeren, felvesszük a küzdelmet az embercsempészek ellen, megakadályozzuk az illegális migrációs áramlásokat, valamint erősítjük a tagállamok egymás iránti szolidaritását és a közös felelősségvállalást. Mivel a Líbiában uralkodó instabil helyzet ideális körülményeket teremt az embercsempészek által elkövetett bűncselekményekhez, aktívan támogatni fogunk minden olyan, az ENSZ vezetésével megvalósítandó erőfeszítést, amelynek célja a kormányzati hatalom helyreállítása Líbiában. Fokozottabban lépünk fel – többek között Szíriában is – a konfliktusok és az instabilitás ellen, amelyek a migráció fő mozgatórugói.

3. A mai napon kötelezettséget vállalunk arra, hogy:

Megerősítjük az uniós jelenlétet a Földközi-tengeren

a) minél hamarabb megerősítjük az uniós Triton és Poszeidón műveletet azáltal, hogy legalább a háromszorosára emeljük a 2015-ben és 2016-ban e célokra fordítható pénzügyi forrásokat és növeljük az eszközök számát, elősegítve ezáltal a kutatási és mentési lehetőségek bővítését a FRONTEX megbízatásának keretében. Üdvözöljük a tagállamok által már megtett vállalásokat, melyek lehetővé fogják tenni, hogy e célkitűzést az elkövetkező hetekben elérjük;

Küzdünk az emberkereskedelem ellen a nemzetközi joggal összhangban

b) felszámoljuk az embercsempész-hálózatokat, bíróság elé állítjuk az elkövetőket, és elkobozzuk vagyoni eszközeiket, egyrészről a tagállami hatóságok gyors intézkedései révén az EUROPOL-lal, a FRONTEX-szel, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal (EASO) és az EUROJUST-tal együttműködve, másrészről az operatív információk fokozottabb gyűjtésén és megosztásán, illetve a rendőrség harmadik országokkal folytatott megerősített együttműködésén keresztül;

c) szisztematikus intézkedéseket hozunk a hajók azonosítása, megállítása és megsemmisítése érdekében azt megakadályozandó, hogy az embercsempészek felhasználhassák őket;

d) emellett felkérjük a főképviselőt, hogy haladéktalanul kezdje meg egy az említett célokat szolgáló esetleges KBVP-művelet előkészületeit;

e) igénybe vesszük az EUROPOL-t az embercsempészek által a migránsok és menekültek vonzó tartalmakkal való megtévesztésére használt internetes oldalak felderítésére és eltávolítására, a tagállami alkotmányokkal összhangban;

Megakadályozzuk az illegális migrációs áramlásokat

f) a térségben folytatott jelenlegi KBVP-műveletekre, valamint a regionális együttműködés kereteire (rabati és kartúmi folyamat) építve fokozzuk a többek között Tunéziának, Egyiptomnak, Szudánnak, Malinak és Nigernek nyújtott támogatásunkat, melynek célja a szárazföldi határok és útvonalak megfigyelése és ellenőrzése; minden szinten megerősítjük az Afrikai Unióval az összes említett kérdésről folytatott párbeszédet;

g) minden szinten megerősítjük politikai együttműködésünket afrikai partnereinkkel annak érdekében, hogy kezeljük az illegális migráció okát, és hogy küzdelmet folytassunk az embercsempészet és az emberkereskedelem ellen. Az EU fel fogja vetni ezeket a kérdéseket az Afrikai Unióval és az érintett kulcsfontosságú országokkal folytatott kapcsolatai keretében, és javasolni fogja, hogy az elkövetkező hónapokban Máltán közös csúcstalálkozót tartsanak;

h) a szíriai és iraki helyzetre tekintettel meg fogjuk erősíteni a Törökországgal folytatott együttműködésünket;

i) a kulcsfontosságú országokba európai migrációs összekötő tisztviselőket küldünk, hogy információt gyűjtsenek a migrációs áramlásokról, egyeztessenek a nemzeti összekötő tisztviselőkkel, valamint közvetlenül együttműködjenek a helyi hatóságokkal;

j) együttműködünk a regionális partnerekkel a tengeri határok igazgatására, valamint a kutatási és mentési műveletekre vonatkozó kapacitásépítésben;

k) regionális fejlesztési és védelmi programokat dolgozunk ki Észak-Afrika és Afrika szarva tekintetében;

l) felkérjük a Bizottságot és a főképviselőt arra, hogy – többek között a fejlesztési együttműködés és a harmadik országokkal kötött uniós és tagállami visszafogadási megállapodások végrehajtása révén – mozgósítsanak minden eszközt annak érdekében, hogy a Nemzetközi Migrációs Szervezettel szorosan együttműködve előmozdítsák az engedély nélküli gazdasági migránsoknak a származási és tranzitországukba való visszafogadását;

m) a menedékkérelmi jog tiszteletben tartása mellett az illegális migránsoknak a leginkább érintett tagállamokból való gyors visszatérését elősegítendő létrehozunk egy új programot, amelyet a FRONTEX koordinál majd;

Megerősítjük a tagállamok egymás iránti szolidaritását és közös felelősségvállalását

n) a közös európai menekültügyi rendszert minden abban részt vevő tagállam gyorsan és maradéktalanul átülteti és végrehajtja, ezáltal biztosítva a közös európai normákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően;

o) növeljük a leginkább érintett tagállamoknak nyújtott sürgősségi segélyt, és megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségek nyílnak a tagállamok között önkéntes alapú sürgősségi áttelepítések szervezésére;

p) EASO-csoportokat küldünk a leginkább érintett tagállamokba a menedékjog iránti kérelmek közös feldolgozása, és ezen belül a nyilvántartásba vétel és az ujjlenyomatvétel közös elvégzése érdekében;

q) létrehozzuk az első önkéntes, uniós szintű kísérleti áttelepítési projektet, amelyben a védelemre jogosultak vehetnek részt.

4. Az uniós intézmények és a tagállamok azonnal megkezdik ezen iránymutatások maradéktalan végrehajtását. Az elnökség és a Bizottság a jövő héten benyújtja a júniusig elvégzendő munkára vonatkozó menetrendet.

5. Az Európai Tanács várakozással tekint az európai migrációs menetrendről szóló bizottsági közlemény elé, melynek segítségével szisztematikusabb és földrajzi szempontból átfogóbb megközelítést alakíthatunk ki a migrációra vonatkozóan. Az Európai Tanács továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet, és szorosan nyomon követi ezen iránymutatások végrehajtását. A Tanács és a Bizottság júniusban jelentést tesz az Európai Tanácsnak.