Az állam-, illetve kormányfők nem hivatalos ülése, 2015. szeptember 23. - Nyilatkozat

Európai Tanács
 • 2015.9.24.
 • 01:30
 • Nyilatkozat és megjegyzések
 • 673/15
 • Igazságügy
 • Belügyek
 • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
2015.9.24.
Sajtókapcsolat

Jüri Laas
Sajtótanácsadó
+32 2 281 55 23
+32 470 957 561

Preben Aamann
Az Európai Tanács elnökének szóvivője
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Ester Arauzo-Azofra
Sajtótanácsadó
+32 2 281 5361
+32 473 630 723

Ma esti ülésünk célja az volt, hogy a példátlan migrációs és menekültválsággal foglalkozzunk. Több sürgős prioritásról is megállapodtunk, és mélyreható megbeszélést folytattunk arról, hogyan juthatunk hosszú távú, fenntartható megoldásokra. Valamennyien egyetértettünk abban, hogy egyszerű megoldások nincsenek, és a kihívást csak egymással együttműködve, a szolidaritás és a felelősség szellemében tudjuk kezelni. Mindeközben érvényesítenünk, alkalmaznunk kell és végre kell hajtanunk hatályos szabályainkat, köztük a Dublini Rendeletet és a schengeni vívmányokat. 

Felkérjük az uniós intézményeket és kormányainkat, hogy ütemesen dolgozzanak a Bizottság által javasolt sürgős intézkedések megvalósításán. Azt szeretnénk, ha az Európai Tanács októberi ülésére operatív döntések születnének a legsürgősebb kérdésekről az alábbi iránymutatások szerint: 

 • a térségben a menekültek sürgős szükségleteinek kielégítéséhez legalább 1 milliárd EUR összegű többlettámogatást kell nyújtani az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának, az Élelmezési Világprogramnak és más szervezeteknek;
 • segítséget kell nyújtani Libanonnak, Jordániának, Törökországnak és más országoknak a szíriai menekültválság kezelésében, többek között a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap (Madad alap) összegének jelentős növelésével;
 • minden szinten meg kell erősíteni a párbeszédet Törökországgal, többek között a török elnök közelgő, október 5-i látogatása során, azzal a céllal, hogy szorosabbra fűzzük együttműködésünket a migrációs áramlások megfékezése és kezelése terén;
 • segítséget kell nyújtani a nyugat-balkáni országoknak a menekültáramlások kezelésében, többek között az előcsatlakozási támogatási eszközökkel, valamint biztosítani kell a nyugat-balkáni útvonallal foglalkozó, október 8-i konferencia gyors és alapos előkészítését;
 • a tagállamoktól érkező további hozzájárulásokkal növelni kell annak a vészhelyzeti alapnak a finanszírozását, amelynek célja a stabilitás megteremtése Afrikában, valamint az onnan kiinduló irreguláris migráció kiváltó okainak és az ott lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek helyzetének a kezelése, valamint biztosítani kell a november 11-12-i vallettai csúcstalálkozó optimális előkészítését, hogy a csúcstalálkozón a lehető legjobb eredmény szülessen;
 • kezelni kell a külső határainknál fennálló drámai helyzetet és meg kell erősíteni a határellenőrzést ezeken a határokon, többek között a Frontex, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal és az Europol erőforrásainak fokozott igénybevételével, valamint tagállami személyi állomány és felszerelés bevonásával;
 • eleget kell tenni a frontországok arra vonatkozó kéréseinek, hogy az uniós intézmények, az ügynökségek és a többi tagállam nyújtson nekik segítséget, hogy ezáltal legkésőbb 2015 novemberéig biztosítani lehessen a migránsok azonosítását, regisztrációját és a tőlük való ujjnyomatvételt (uniós fogadóállomásokon), továbbá az áthelyezések és a kiutasítások végrehajtását;
 • növelni kell a menekültügyi, integrációs és migrációs veszélyhelyzeti alapnak és a Belső Biztonsági Alap határigazgatási eszközének a finanszírozását.

Szíriát illetően az ENSZ vezetése mellett megvalósuló fokozott nemzetközi szerepvállalást sürgetünk a háború lezárása érdekében, amely óriási szenvedést okozott, és amelynek következtében mintegy 12 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására; az EU kész minden tőle telhetőt megtenni e tekintetben, valamint annak érdekében, hogy Líbiában megalakulhasson a nemzeti egységkormány. 

A ma elfogadott iránymutatásoknak azzal kell párosulniuk, hogy a tagállamok átültetik és végrehajtják a közös menekültügyi rendszer szabályait. E tekintetben fontos, hogy megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy valamennyi tagállam teljes körűen részt vegyen a dublini rendszerben. 

Arra sürgetjük az uniós intézményeket, az ügynökségeket és a tagállamokat, hogy a migrációs válsághelyzet valamennyi vetületével kapcsolatban gyorsítsák fel a munkát. A Bizottság javaslatokat fog előterjeszteni arról, hogy ezen iránymutatások végrehajtását hogyan lehet az uniós költségvetésből finanszírozni. A tagállamok ezt saját hozzájárulásaikkal fogják kiegészíteni. 

A migrációs válság kérdéskörére vissza fogunk térni az Európai Tanács októberi ülésén.