A Tanács következtetései Szíriáról

Az EU Tanácsa
 • 2015.10.12.
 • 13:30
 • Sajtóközlemény
 • 721/15
 • Biztonság és védelem
 • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
2015.10.12.
Sajtókapcsolat

Virginie Battu
Sajtótanácsadó
+32 22815316
+32 470182405

 1. Semmi jel nem mutat arra, hogy a szíriai konfliktus és a szíriai lakosság szenvedése mérséklődne. A közelmúlt történelmében példa nélkül álló tragédiának vagyunk tanúi. A világ jelenlegi legnagyobb humanitárius katasztrófája következtében 250 000 férfi, nő és gyermek vesztette életét, 7,6 millió ember kényszerült az országon belül lakóhelye elhagyására, több mint 4 millióan pedig szomszédos vagy távolabbi országba menekültek el. Az EU a legjelentősebb donorként bizonyította arra irányuló elkötelezettségét és szándékát, hogy minden tőle telhetőt megtegyen a konfliktus humanitárius következményeinek enyhítésére. Mivel a válság intenzitása nő, egyre sürgetőbb szükség mutatkozik arra, hogy megtaláljuk a válság megszűnését eredményező tartós megoldást. Kizárólag a békés és inkluzív átmenetet eredményező, a szíriai felek által vezetett és a 2012. június 30-i genfi nyilatkozatban foglalt alapelvekre épülő politikai folyamattal állítható vissza Szíriában a stabilitás, nyerhet teret a béke és a megbékélés, ahogy csak így valósulhat meg az a környezet is, amelyben a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló törekvések hatékonyak lehetnek, és fennmaradhat a szíriai állam szuverenitása, függetlensége, egysége és területi integritása. A jelenlegi vezetés mellett, illetve mindaddig, amíg nem sikerül megoldást találni a szír társadalom valamennyi csoportjának jogos sérelmeire, illetve amíg valamennyiük jogos törekvései nem érvényesülhetnek, nem alakulhat ki tartós béke Szíriában.

 2. Az Unió célja az, hogy véget érjen a konfliktus és lehetővé váljon a szíriaiak számára, hogy békében élhessenek hazájukban. A nemzetközi közösségnek két egymást kiegészítő és egymáshoz szorosan kapcsolódó irányvonal mentén kell egységesen fellépnie: az egyik politikai természetű, és arra irányul, hogy a válság kiváltó okainak kezelésével véget vessen a polgárháborúnak és olyan inkluzív politikai átmeneti folyamatot indítson el, amely helyreállítja a békét az országban. A másik pedig biztonsági természetű, és a Dáis jelentette regionális és globális fenyegetéssel szembeni fellépést helyezi előtérbe.

 3. Az Unió újólag hangsúlyozza, hogy teljes körűen támogatja az ENSZ által vezetett erőfeszítéseket és Staffan de Mistura ENSZ különmegbízott munkáját, melyek a politikai irányvonalat hivatottak érvényesíteni. Az EU hangsúlyozza, hogy az ENSZ által vezetett folyamat keretében fel kell gyorsítani a nemzetközi közösség egésze által a politikai célkitűzések elérése érdekében végzett munkát. Az EU jelenleg is tevékenyen hozzájárul az ENSZ kezdeményezéseihez, és tovább fogja fokozni az ENSZ által vezetett erőfeszítéseknek – többek között az ENSZ különmegbízottjának a Szírián belül tevékenykedő munkacsoportokra irányuló kezdeményezésének – az érdekében kifejtett diplomáciai munkáját.

 4. Felszólítunk minden szíriai felet, hogy mutasson világos és szilárd elkötelezettséget az ENSZ által vezetett folyamat mellett, és tevékenyen vegyen részt a munkacsoportok tevékenységében. Az EU hangsúlyozza, hogy a mérsékelt politikai ellenzéknek és az ahhoz kapcsolódó fegyveres csoportoknak sürgősen és egységesen kell felsorakozniuk egy közös megközelítés mellett, hogy alternatívát tudjanak kínálni a szíriai népnek. Ezen erőfeszítésekbe inkluzív módon be kell vonni a nőket és a civil társadalmat is. Az Unió a továbbiakban is támogatni fogja a mérsékelt ellenzéket, ezen belül a Szíriai Forradalmi és Ellenzéki Erők Nemzeti Koalícióját is, és emlékeztet arra, hogy ez az ellenzék nélkülözhetetlen résztvevője a szélsőségesség elleni küzdelemnek, és kulcsszerepet kell játszania a politikai átalakulásban.

 5. Az EU továbbra is tevékenyen és hatékonyan fogja felhasználni teljes politikai befolyását az ENSZ vezette azon nemzetközi erőfeszítések támogatása érdekében, amelyek a konfliktus politikai megoldását célozzák, és felkéri a regionális és nemzetközi szereplőket, hogy tegyenek hasonlóképpen. Arra ösztönzünk mindenkit, aki politikai befolyással bír a felekre – köztük a szíriai rezsimre –, hogy használja fel e befolyást annak érdekében, hogy a felek konstruktív módon vegyenek részt az erőszak további fokozódásának gátat vető, a politikai átalakulást célzó folyamatban. Az EU az ENSZ keretében proaktív módon fog tárgyalni a régió kulcsszereplőivel, így Törökországgal, Szaúd-Arábiával, Iránnal, Irakkal és a nemzetközi partnerekkel a békés és inkluzív átmenet feltételeinek megteremtése érdekében. A Tanács ezzel összefüggésben emlékeztet határozatára, melyben azzal bízta meg a főképviselőt/alelnököt, hogy térképezze fel, miként tudja az Unió tevékenyen előmozdítani a hatékonyabb regionális együttműködés kialakítását.

 6. A nemzetközi közösségnek prioritásként kell kezelnie a szíriai polgári lakosság védelmét. Az EU elítéli, hogy a szíriai rezsim továbbra is túlzott, aránytalan és válogatás nélkül pusztító támadásokat intéz a saját népe ellen. A konfliktus 250 000 halálos áldozatáért és azért, hogy több millióan kényszerültek elhagyni lakóhelyüket, elsősorban az Aszad-rezsimet terheli a felelősség. Az EU emlékeztet arra, hogy a nemzetközi humanitárius jog minden félre alkalmazandó, az emberi jogokat pedig teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Arra szólítunk fel minden felet, hogy szüntesse be a civilek lakta területek, valamint a kórházakhoz és iskolákhoz hasonló létesítmények megkülönböztetés nélküli bombázását, és külön a szíriai rezsimet, hogy szüntessen be minden légitámadást, így az ENSZ BT 2139. sz. határozatával összhangban a hordóbombák használatát, illetve az ENSZ BT 2209. sz. határozatával összhangban a vegyi fegyverek használatát. Az, hogy a rezsim szisztematikusan támadja a civil lakosságot, az országban tömeges elvándorlást idéz elő, továbbá elősegíti a terroristatoborzást és a terrorista csoportok virágzását. Mindez azonnali figyelmet és haladéktalan intézkedéseket sürget.

  Az EU fokozni fogja erőfeszítéseit, amelyek az ENSZ BT 2139., 2165., és 2191.sz. határozata végrehajtásának felgyorsítására irányulnak, hogy a segélyszállítmányok határokon átnyúló és frontvonalakon keresztüli célba juttatásával a szír lakosság leginkább rászoruló tagjai segítséget kapjanak.

 7. Az EU határozottan elítéli a Dáis és más terrorista csoportok által a civil személyek, köztük keresztények és más vallási, illetve etnikai csoportok ellen elkövetett, megkülönböztetés nélküli támadásokat, kegyetlenkedéseket, gyilkosságokat, a konfliktusok során elkövetett szexuális erőszakot, az emberi jogok megsértésének és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésének eseteit. Az EU támogatja az ezen problémák megoldására irányuló nemzetközi erőfeszítéseket és kezdeményezéseket. Az EU elítéli azt, hogy a Dáis szándékosan rombolja Szíria és Irak kulturális örökségét, ami a nemzetközi jog értelmében háborús bűncselekménynek minősül.

 8. A szíriai háborús bűncselekményekért és az emberiesség elleni bűncselekményekért felelős személyeket felelősségre kell vonni. Az EU legmélyebb aggodalmát fejezi ki a Szíriával foglalkozó független nemzetközi vizsgálóbizottság megállapításai kapcsán. Komoly aggodalomra adnak továbbá okot a Caesar-jelentésben szereplő tényeken alapuló vádak, amelyek kínzásokról és kivégzésekről számolnak be. Az EU ismételten felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy a szíriai helyzet kérdését terjessze a Nemzetközi Büntetőbíróság elé.

 9. Az EU támogatja a Dáis elleni nemzetközi koalíció erőfeszítéseit Szíriában és Irakban. Az Aszad-rezsim az általa folytatott politika és tevékenységek következtében nem lehet partner a Dáis elleni küzdelemben. A Dáis elleni fellépést az összes partner szoros koordinációja mellett kell végrehajtani, és annak kifejezetten a Dáis-ra, a Dzsabhat an-Nuszrára és az ENSZ által jegyzékbe vett egyéb terrorista csoportokra kell irányulnia.

 10. A nem kizárólag a Dáis és az ENSZ által jegyzékbe vett más terrorista csoportok, hanem többek között a mérsékelt ellenzék ellen is elkövetett közelmúltbeli orosz katonai támadások rendkívül aggasztóak, és azokat haladéktalanul meg kell szüntetni. Ugyancsak véget kell vetni annak, hogy Oroszország sorozatosan megsérti a szomszédos országok légterének szuverenitását.

  A fokozott katonai tevékenység azzal a veszéllyel jár, hogy a konfliktus elhúzódik, a politikai folyamat megakad, tovább súlyosbodik a humanitárius helyzet, és még inkább felerősödik a radikalizálódás. Célunknak éppen annak kell lennie, hogy megakadályozzuk a konfliktus eszkalálódását. Az EU arra szólítja fel Oroszországot, hogy erőfeszítéseit állítsa a konfliktus politikai rendezésére irányuló közös célkitűzés elérésének szolgálatába. Ezzel összefüggésben az EU sürgeti Oroszországot, hogy ösztönözze a szíriai rezsimet az erőszak csökkentésére és a bizalomépítő intézkedések végrehajtására, a 2139. sz. ENSZ-határozat rendelkezéseivel összhangban.

 11. Az EU fokozni fogja humanitárius diplomáciai tevékenységét, és az érintett területekre való bejutásnak és az ott élő lakosság védelmének javítására fog törekedni. Emellett elő fogja mozdítani a humanitárius alapelveket és a segélyek célba juttatására vonatkozó irányelvekről kialakított helyi konszenzust.

 12. Az EU jelentősen megnövelte a konfliktus elől menekülők támogatására szánt pénzügyi forrásokat mind Szíriában, mind az országon kívül: újabb kötelezettségvállalásokat tett humanitárius segélyek biztosítására, valamint a szomszédságban tartózkodó menekültek rezilienciájának növelésére irányuló hosszú távú munkára is. Az EU és tagállamai eddig is 4 milliárd eurót mozgósítottak a konfliktus által sújtott szíriaiak országukban való megsegítésére és helyreállítási célokra, valamint a menekültek és a szomszédos befogadó államok támogatására. Az EU és tagállamai továbbra is folytatják a humanitárius segítségnyújtást az ENSZ-en, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságán (ICRC) és nemzetközi nem kormányzati szervezeteken keresztül. Ezzel egy időben az EU növelni fogja hosszú távú fejlesztési és stabilizációs segítségnyújtásának volumenét, az említett és más partnereknek egyaránt, többek között a szíriai válság kezelésére nemrégiben létrehozott uniós regionális alapon (az ún. Madad alapon) keresztül, amelyhez a több mint 500 millió EUR összegű uniós forráson kívül hasonló nagyságrendben az uniós tagállamoknak és más országoknak is hozzá kell járulniuk. Az Unió arra szólítja fel a többi országot, hogy tartsák fenn és növeljék a szíriai válság kezelése érdekében felajánlott hozzájárulásaikat. A Tanács egyetértett konkrétan abban, hogy Libanonnal, Jordániával és Törökországgal erősíteni kell az együttműködést és a partnerséget annak érdekében, hogy a menekültek és befogadó közösségeik egyenlő módon jussanak menedékhez, részesüljenek oktatásban, egészségügyi ellátásban és kapjanak megélhetési lehetőséget, és ezt további uniós segítségnyújtás felajánlásával kell biztosítani.