Az EU állam-, illetve kormányfőinek találkozója Törökországgal, 2015.11.29. - EU–Törökország nyilatkozat

Nemzetközi csúcstalálkozó
 • 2015.11.29.
 • 20:30
 • Brüsszel
 • Nyilatkozat és megjegyzések
 • 870/15
 • Belügyek
 • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
 • Bővítés
2015.11.29.
Sajtókapcsolat

Jüri Laas
Sajtótanácsadó
+32 2 281 55 23
+32 470 957 561

Preben Aamann
Az Európai Tanács elnökének szóvivője
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Ester Arauzo-Azofra
Sajtótanácsadó
+32 2 281 5361
+32 473 630 723

 1. Az Európai Unió vezetői a mai napon Brüsszelben tárgyaltak a török féllel. Törökország 1999 óta tagjelölt, és 2005 óta folynak a csatlakozási tárgyalások.

 2. Törökország és az EU megvitatták az előttünk álló kihívások kezelésének jelentőségét. Az Európai Tanács október 15-i következtetéseivel összhangban a felek megállapodtak arról, hogy új lendületet kell adni a csatlakozási folyamatnak. Elkötelezettek a meglévő kapcsolatok szorosabbra fonása és a szolidaritás fokozása mellett, és eredményközpontú intézkedéseket kívánnak hozni a közös jövő előkészítése érdekében. Határozott szándékuk, hogy összehangoltan lépnek fel és leküzdik a fennálló veszélyeket és fenyegetéseket, erősítve ezzel az európai projektet. Emlékeztetve a legutóbbi, Antalyában rendezett G20-csúcstalálkozó zárónyilatkozatára és az ENSZ BT 2249. sz. határozatára, Törökország és az EU megerősíti, hogy a terrorizmus elleni küzdelem továbbra is elsőrendű feladat.

 3. Ennek céljából megállapodtak arról, hogy az EU-Törökország kapcsolatokban rejlő, mindeddig nem teljesen kiaknázott jelentős lehetőségek feltérképezéséhez strukturált és gyakoribb magas szintű párbeszédre van szükség. Ennek keretében mindkét fél egyetértett abban, hogy rendszeres jelleggel évi két csúcstalálkozót fognak tartani, megfelelő felállásban. A rendszeres csúcstalálkozókon értékelni fogják az EU-Törökország kapcsolatok alakulását és megvitatják a nemzetközi kérdéseket. A rendszeres kül- és biztonságpolitikai párbeszédet és együttműködést a terrorizmus elleni küzdelem terén is fokozni kell, tekintettel a súlyos biztonsági kihívásokra, mindenekelőtt a legkülönbözőbb formákban megjelenő terrorizmus jelentette súlyosbodó fenyegetésre. Ezzel összefüggésben a felek megállapodtak arról, hogy átfogó, rendszeres politikai párbeszédet folytatnak majd miniszteri, főképviselői, illetve biztosi szinten. A fenti ülésekre a Társulási Tanács rendszeres ülésein felül kerül sor. Úgy vélik, hogy a fő tematikus kérdésekről is célszerű lenne magas szintű párbeszédet folytatni.

 4. Mindkét fél üdvözölte azt a bejelentést, hogy a 17. fejezet megnyitása céljából 2015. december 14-én kormányközi konferenciát tartanak. Ezenfelül nyugtázták az Európai Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy - a tagállamok álláspontjának sérelme nélkül - 2016. első negyedévében elvégzi a szükséges előkészítő munkát több fejezet megnyitásához. Ezt követően a további fejezetekhez kapcsolódó előkészítő munka is elkezdődhet.

 5. Az EU üdvözölte Törökország arra vonatkozó vállalását, hogy minden részt vevő tagállam vonatkozásában fel fogja gyorsítani a vízumliberalizációs ütemterv teljesítménymérő referenciaértékeinek teljesítését célzó intézkedéseket. Az Európai Bizottság 2016. március elején fogja előterjeszteni a vízumliberalizációs ütemterv Törökország általi végrehajtása terén elért eredményekről szóló második jelentést. A felek megállapodnak abban, hogy 2016 júniusától meg kell kezdeni az EU-Törökország visszafogadási egyezmény teljes körű alkalmazását annak érdekében, hogy a Bizottság 2016 őszén elő tudja terjeszteni az elért eredményekről szóló harmadik jelentést, ami lehetővé teszi a vízumliberalizációs folyamat lezárását, vagyis azt, hogy ha Törökország eleget tesz az ütemtervben szereplő követelményeknek, akkor 2016 októberétől a török állampolgárok a schengeni térségen belül vízummentességet élvezhessenek.

 6. Az EU azonnal, majd folyamatosan humanitárius segítséget biztosít Törökországban. Ezen túlmenően jelentős mértékben növelni fogja az általa biztosított pénzügyi támogatás teljes összegét. A Bizottság a finanszírozott tevékenységek koordinálására és ésszerűsítésére szolgáló ún. menekülttámogatási keretet hozott létre Törökország számára azért, hogy annak köszönhetően hatékony kiegészítő támogatást lehessen biztosítani az ideiglenes védelemben részesülő szír állampolgárok, valamint az őket befogadó török közösségek számára. Az EU vállalja, hogy első lépésként 3 milliárd euró összegben további forrást biztosít. A helyzet változásának függvényében meg kell majd vizsgálni azt, hogy a jövőben szükség lesz-e erre a finanszírozásra, és ha igen, milyen formában. Tekintettel arra, hogy Törökország több mint 2,2 millió szír állampolgárt fogadott be, ami számára eddig 8 milliárd amerikai dollár költséget jelentett, az EU felhívja a figyelmet arra, hogy a Törökország-EU együttműködés keretében gondoskodni kell a terhek megosztásáról. Ebben az összefüggésben a felek hangsúlyozták a tagállami és a meglévő uniós betelepítési rendszerek és programok hozzájárulásának a jelentőségét.

 7. Törökország és az EU úgy határoztak, hogy aktiválják a 2015. október 15-i, egyelőre "ad referendum” formában elfogadott közös cselekvési tervet annak érdekében, hogy az ideiglenes védelemben részesülő szíriai állampolgárok támogatása és a migráció kezelése érdekében fokozzák az együttműködésüket, hogy ezáltal képesek legyenek kezelni a Szíriában tapasztalható helyzet következtében előállt válságot. Különösen az irreguláris migránsok beáramlásának megfékezése terén kell eredményeket elérnünk. Az EU és Törökország megállapodtak a közös cselekvési terv végrehajtásáról, mely utóbbi hozzá fog járulni a migrációs áramlások rendezettebbé tételéhez és az irreguláris migráció megfékezéséhez. Ennek következtében mindkét fél a megállapodásnak megfelelően és azonnali hatállyal fokozni fogja a nemzetközi védelemre nem szoruló migránsokra vonatkozó aktív együttműködést, ennek keretében megakadályozva a törökországi és az EU-ba történő beutazásukat, gondoskodva a létrejött kétoldalú visszafogadási rendelkezések alkalmazásáról és arról, hogy a nemzetközi védelemre nem szoruló migránsokat a lehető leghamarabb visszaküldjék származási országukba. Hasonlóképpen üdvözölték Törökország arra vonatkozó szándékát, hogy azonnali intézkedéseket fogadjon el az ideiglenes védelemben részesülő szír állampolgárok társadalmi-gazdasági helyzetének további javítása érdekében. Mindkét fél hangsúlyozta aziránti közös elkötelezettségét, hogy jelentős és gyors lépéseket kíván tenni az embercsempészettel foglalkozó bűnözői hálózatok elleni küzdelem fokozása érdekében.

 8. A bővítésről szóló 2014. decemberi európai tanácsi következtetésekben foglaltaknak megfelelően Törökország és az EU folyamatosan dolgozik azon, hogy létrejöjjön egy magas szintű gazdasági párbeszédet biztosító mechanizmus, amely hozzájárul a gazdasági kapcsolatok további javításához és létrehozza az üzleti körök fórumát. A megállapodás szerint a mechanizmus 2016 első felében kezdi meg működését.

 9. Üdvözölték a 2015. március 16-án Ankarában megkezdett, az energiáról folytatott magas szintű párbeszéd és a stratégiai energiaügyi együttműködés elindítását. Mindkét fél számára előnyös, ha rendszeressé válik a globális és a regionális szintű energiaügyi együttműködéssel kapcsolatos információcsere. A felek megállapodtak arról, hogy a második ilyen jellegű találkozót 2016 első negyedévében rendezik meg.

 10. A felek nyugtázták a vámunió tekintetében a minőségi váltást előkészítő lépések elindítását. Azt követően, hogy mindkét fél befejezte ezt az előkészítő munkát, 2016 végén megkezdődhetnek a hivatalos tárgyalások.

 11. A fenti elemek mindegyike tekintetében párhuzamosan kell előrelépést elérni, és az előrehaladást szorosan figyelemmel kell kísérni. Törökország és az EU elkötelezett az iránt, hogy a jelenleg napirenden lévő kérdések széles skálája tekintetében közösen munkálkodjanak annak érdekében, hogy a mostani friss lendület konkrét eredményekre vezessen.