Tovább
Feliratkozás hírlevélre
  • 2016.2.17.
  • 18:00
  • Sajtóközlemény
  • 70/16
  • Gazdaság és pénzügy
  • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
  • Belügyek
  • Intézményi ügyek

Holnap találkozunk az Európai Tanács ülésén. A találkozó döntő fontosságú lesz Uniónk egysége, valamint az Egyesült Királyság Európán belüli kapcsolatainak jövője szempontjából.

Az elmúlt órákban folytatott egyeztetéseim alapján őszintén meg kell vallanom: továbbra sincs garancia arra, hogy megállapodásra jutunk. Néhány politikai kérdésben eltérő álláspontot képviselünk, és tisztában vagyok azzal, hogy nehéz lesz áthidalni a nézeteltéréseket. Arra kérem tehát, hogy konstruktív szellemben vegyen részt a holnapi ülésen.

A tárgyalások igen előrehaladott szakaszban vannak, és ki kell használnunk a lendületet. Ennél jobb alkalom nem fog adódni arra, hogy kompromisszumra jussunk. A közöttünk lévő egység kölcsönöz erőt számunkra, amit nem szabad eltékozolnunk, mivel az vereség lenne az Egyesült Királyságnak és az Európai Uniónak is, ugyanakkor geopolitikai győzelem azoknak, akik meg akarnak osztani bennünket.

Megbeszélésünk alapját a február 2-án általam előterjesztett javaslat, valamint a serpák részéről ahhoz fűzött, és még a mai nap körbeküldendő szakértői és jogi pontosítások fogják képezni. Mindazonáltal minden politikai kérdés nyitva marad a holnapi ülésre. A cél a kezdetektől fogva világos: olyan jogilag kötelező erejű és megmásíthatatlan megállapodás kidolgozása, amely eloszlatja az Egyesült Királyság fenntartásait, és mindenki számára kielégítő. Mindemellett azonban nem veszélyeztethetjük alapvető értékeinket. A célom az, hogy még ezen a héten megállapodásra jussunk.

Ami a menetrendet illeti: az Európai Parlament elnökével folytatott hagyományos véleménycserét és a csoportkép elkészítését követően csütörtök délután az első munkaülésünkön az Egyesült Királyság kérdésével foglalkozunk majd. Az ülésen valamennyi tag kifejtheti álláspontját és hangot adhat fenntartásainak. Mivel a cél egy jogilag kötelező erejű megállapodás, az éjszaka folyamán időre lesz szükségünk ahhoz, hogy az összes szükséges változtatást megvitassuk, tehát péntek reggel vissza kell még térnünk a kérdésre.

Vacsora közben megvitatjuk a migrációval kapcsolatos legújabb fejleményeket. Decemberben több olyan prioritásról is megállapodtunk, amelyekkel sürgősen foglalkozni kell. A holland elnökség és a Bizottság által elkészített részletes jelentések azt mutatják, hogy az általunk kidolgozott stratégia kezdi meghozni első eredményeit, de az eddigi előrehaladás nem elégséges. Azt szeretném, ha az átfogó stratégia minden elemét továbbra is kellő hangsúllyal kezelnénk. A megbeszélés végén elvileg meg kell állapodnunk a következtetésekről. Mivel az EU–Törökország cselekvési terv döntő szerepet játszik stratégiánkban, a megbeszélés előtt találkozni fogok Ahmet Davutoglu miniszterelnökkel, hogy értékeljük az elért eredményeket, és megvitassuk, miként lehet felgyorsítani a megállapodás végrehajtását annak érdekében, hogy számottevő mértékben és fenntartható módon csökkenjen azoknak a száma, akik Törökország felől illegálisan lépnek az Unió területére.

Péntek reggel nem hivatalos ülés keretében folytatjuk az Egyesült Királyság kérdésével foglalkozó megbeszélésünket. Erre a tanácskozásra az Európai Parlament elnöke is csatlakozik majd hozzánk. A kezdés pontos időpontja később dől el, mivel azt megelőzően kétoldalú egyeztetésekre is szükség lehet. Amint elkészül a végleges szöveg, folytatjuk plenáris ülésünket annak érdekében, hogy hivatalosan is elfogadjuk azt.

A későbbiekben megvitatjuk a szíriai és a líbiai helyzetet, és elfogadjuk a következtetések fennmaradó részét. Végezetül a megújított európai szemeszter keretében jóváhagyjuk az euróövezetre vonatkozó ajánlásokat. Várakozással tekintek holnapi brüsszeli találkozónk elé.