Az EU állam-, illetve kormányfőinek nyilatkozata

Nemzetközi csúcstalálkozó
  • 2016.3.8.
  • 04:50
  • Brüsszel
  • Nyilatkozat és megjegyzések
  • 111/16
  • Igazságügy
  • Belügyek
  • Külügyek és nemzetközi kapcsolatok
2016.3.8.
Sajtókapcsolat

Preben Aamann
Az Európai Tanács elnökének szóvivője
+32 2 281 51 50
+32 476 850 543

Jüri Laas
Sajtótanácsadó
+32 2 281 55 23
+32 470 957 561

1. Az EU állam-, illetve kormányfői az Ahmet Davutoğlu miniszterelnökkel tartott találkozójukat követően a migrációs helyzetről, és különösen a nyugat-balkáni útvonalat érintő kérdésekről egyeztettek. Üdvözölték a török miniszterelnökkel az EU és Törökország kapcsolatairól, valamint a közös cselekvési terv végrehajtásával kapcsolatos előrelépésről folytatott megbeszéléseket. Törökország megerősítette elkötelezettségét a kétoldalú görög-török visszafogadási megállapodás végrehajtásával, így a Törökországból Görögországba átkelő, nemzetközi védelemre nem szoruló migránsok gyors visszaküldésének elfogadásával, valamint a török vizeken feltartóztatott irreguláris migránsok visszafogadásával kapcsolatban.

Az állam-, illetve kormányfők egyetértettek abban, hogy határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy felszámolhatók legyenek az embercsempész-útvonalak, ellehetetlenüljön az embercsempészek üzletszerű tevékenysége, megvédhessük külső határainkat, valamint hogy véget érjen az európai migrációs válság. Véget kell vetnünk annak, hogy ha valaki hajóra száll, az automatikusan azt jelenti, hogy letelepedhet Európában.

Ezért hangsúlyozták a NATO mai napon megkezdett égei-tengeri tevékenységének jelentőségét, és felszólították a NATO minden tagját, hogy aktívan támogassa azt. Lelkesen üdvözölték Törökország ma eléjük tárt további javaslatait a migráció kérdésének megoldására. Megegyeztek, hogy az azokban kifejtett alapelvek mentén folytatják munkájukat:

• minden, Törökországból a görög szigetekre újonnan átkelő irreguláris migráns visszaküldése az EU költségén;
• a görög szigetekről Törökország által visszafogadott minden szír migránsért cserébe az uniós tagállamok egy másik szírt telepítenek át területükre az érvényben lévő kötelezettségvállalások keretében;
• a vízumliberalizációs menetrend végrehajtásának felgyorsítása minden uniós tagállammal annak érdekében, hogy legkésőbb 2016 júniusának végéig a török állampolgárok tekintetében megszűnjön a vízumkötelezettség;
• az első lépésként elkülönített 3 milliárd EUR folyósításának felgyorsítása annak érdekében, hogy március vége előtt megkezdődhessen az első projektek finanszírozása, illetve a szír menekülteket támogató eszköz által kezelt további forrásokról való döntés;
• a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitására irányuló határozat mihamarabbi előkészítése a 2015. októberi európai tanácsi következtetésekre építve;
• együttműködés Törökországgal minden olyan közös vállalkozásban, amely a szíriai humanitárius helyzet javítására irányul ,és amely lehetővé teszi, hogy a helyi lakosság és a menekültek biztonságosabb övezetekben élhessenek.

Az Európai Tanács elnöke lépéseket fog tenni e javaslatok megvalósítására, és a török féllel együtt kidolgozza a részleteket az Európai Tanács márciusi üléséig. Ennek során tiszteletben fogják tartani az európai és a nemzetközi jogot.

Az uniós állam-, illetve kormányfők a török média helyzetét is megvitatták a török miniszterelnökkel.

2. Az állam-, illetve kormányfők ismét emlékeztettek arra, hogy az Európai Tanács a február 18-19-i ülésén kimondta, hogy - a tengeri határok sajátosságainak figyelembevétele mellett - el kell érni azt, hogy a schengeni térség valamennyi tagja újra teljes körűen alkalmazza a Schengeni határ-ellenőrzési kódexet, valamint hogy fel kell hagyni a migránsok más uniós országokba való továbbküldésével. A nyugat-balkáni útvonalon az irreguláris migránsok áramlása mostanra megszűnt.

3. Ahhoz, hogy a mostani helyzet tartósan fennmaradjon, intézkedéseinknek az alábbi szempontokon kell alapulniuk:

a) ki kell állnunk Görögország mellett e nehéz időkben, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy segítséget nyújtsunk számára a fenti fejlemény következtében kialakult helyzet kezeléséhez. Az EU közös felelőssége ez, amely megkívánja, hogy gyorsan és hatékonyan mozgósítsuk az összes rendelkezésre álló uniós eszközt és forrást, valamint a tagállami hozzájárulásokat;

b) késlekedés nélkül és hatékonyan kell reagálni a helyszínen gyorsan változó, rendkívül nehéz humanitárius helyzetre. A Bizottság - Görögországgal, más tagállamokkal és nem kormányzati szervezetekkel szorosan együttműködve - a szükségleteknek a Bizottság és Görögország általi felmérése, valamint egy vészhelyzeti és válságreagálási terv alapján a lehető leghamarabb sürgősségi támogatást fog nyújtani. Az állam-, illetve kormányfők ezzel összefüggésben üdvözlik az Unióban nyújtandó sürgősségi támogatásról szóló bizottsági javaslatot, és felszólítják a Tanácsot, hogy a javaslatot még az Európai Tanács márciusi ülése előtt fogadja el, kibővítve ezáltal az igénybe vehető pénzügyi eszközök körét, továbbá felkérik a költségvetési hatóságot, hogy hozza meg az ezt követően szükséges intézkedéseket;

c) további támogatást kell nyújtani Görögországnak a külső, többek között a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal és az Albániával közös határok igazgatásához, valamint biztosítani kell az uniós tranzitzónák megfelelő működését - a személyazonosság megállapítását, a regisztrációt és a biztonsági ellenőrzéseket minden esetben elvégezve - és a szükséges fogadókapacitás rendelkezésre állását. A Frontex a lehető leghamarabb újabb felhívást tesz közzé nemzeti határőrök kiküldésére, és valamennyi tagállamnak legkésőbb április 1-jéig teljes körűen eleget kell tennie e felhívásnak. Az Europol pedig az összes uniós tranzitzónában mielőbb kiküldött tisztviselőket fog alkalmazni, hogy ezzel megerősítse a biztonsági ellenőrzéseket, és segítse a görög hatóságokat a csempészek elleni küzdelemben;

d) Görögországot támogatni kell abban, hogy - a Görögország-Törökország visszafogadási megállapodás, majd június 1-jétől az EU-Törökország visszafogadási megállapodás alapján - átfogó módon, nagy számban és gyorsan visszaküldhesse a nemzetközi védelemre nem szoruló összes irreguláris migránst Törökországba;

e) jelentősen fel kell gyorsítani a migránsok tagállamok közötti áthelyezések végrehajtását, hogy enyhíteni tudjuk a jelenleg Görögországra nehezedő súlyos terheket. Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) újabb felhívást fog közzétenni nemzeti szakértők bevonására a görög menekültügyi rendszer támogatása céljából, és valamennyi tagállamnak gyorsan és teljes körűen eleget kell tennie e felhívásnak. A tagállamok emellett felkérést kapnak arra, hogy sürgősen növeljék az áthelyezéshez rendelkezésre bocsátott férőhelyek számát. A Bizottság havonta beszámol majd a Tanácsnak a tagállamok közötti áthelyezésre vonatkozó kötelezettségvállalások végrehajtásáról;

f) továbbra is szorosan együtt kell működni az Európai Unión kívüli nyugat-balkáni országokkal, és meg kell adni minden szükséges segítséget;

g) végre kell hajtani az EU határain kívülről történő áttelepítésre vonatkozó, meglévő kötelezettségvállalásokat, és folytatni kell a Törökországgal megvalósítandó, hiteles, önkéntes humanitárius befogadási programmal kapcsolatos munkát;

h) haladéktalanul meg kell tenni minden szükséges intézkedést az újonnan kialakuló útvonalak tekintetében, és fokozni kell az embercsempészek elleni küzdelmet;

i) kiemelten fontos, hogy előmozdítsuk a schengeni rendszer helyreállítását célzó bizottsági ütemterv valamennyi elemének megvalósítását, hogy még az év vége előtt megszüntethessük az ideiglenes belső határellenőrzéseket, és helyreállhasson a schengeni térség rendes működése.

Ez a dokumentum nem keletkeztet új kötelezettségeket a tagállamok számára a migránsok Unión belüli áthelyezésére és az EU határain kívülről történő áttelepítésére vonatkozóan.

4. Sürgős intézkedésekről van szó, amelyeket az aktuális helyszíni körülményeket figyelembe véve kell meghozni és folyamatosan felül kell vizsgálni. Az Európai Tanács a márciusi ülésén újra tárgyal majd a migráció valamennyi vonatkozásáról, hogy még inkább megerősítse átfogó migrációs stratégiánk együttes európai végrehajtását.