Az Európai Unió bel- és igazságügyi minisztereinek, valamint az uniós intézmények képviselőinek közös nyilatkozata a 2016. március 22-i brüsszeli terrorista merényletek kapcsán

Az EU Tanácsa
  • 2016.3.24.
  • 19:10
  • Nyilatkozat és megjegyzések
  • 158/16
  • Igazságügy
  • Belügyek
2016.3.24.
Sajtókapcsolat

Romain Sadet
Sajtótanácsadó (Igazságügy; szervezeti kommunikáció)
+32 2 281 89 14
+32 473 865 437

Megrendülésünket fejezzük ki a 2016. március 22-i brüsszeli merényletekkel kapcsolatban. Élesen elítéljük ezeket a szörnyű terrorista cselekményeket. Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a merényletek áldozatainak, családjaiknak és barátaiknak. Támogatásunkról és szolidaritásunkról biztosítjuk Belgiumot, a belga népet és különösen Brüsszel városát. Eltökéltek vagyunk aziránt, hogy folytassuk közös küzdelmünket a terrorizmus ellen. Ahogy az állam-, illetve kormányfők és az uniós intézmények vezetői kijelentették, a támadások nyílt és demokratikus társadalmunk ellen irányultak. Ragaszkodunk értékeinkhez, a terrorizmus elleni küzdelemben is.

A belga hatóságok ma elmondták, hogyan néznek szembe ezzel a válsággal, mi pedig megvitattuk, hogy milyen tanulságok vonhatók le a terrorista támadások és az azokat elősegítő hálózatok sablonszerűen ismétlődő jellemzőiből.

Ezen események fényében, valamint tekintettel arra, hogy uniós és tagállami szinten már eddig is számottevően fokozni tudtuk a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló kollektív képességünket, a miniszterek meggyőződése, hogy:

1.             a tagállami intézkedések összességére építve folytatni kell a munkát annak érdekében, hogy mielőbb felderítsük a párizsi és brüsszeli merényletekben részt vevő - és más hasonló - hálózatokat.

2.             2016 áprilisában el kell fogadni, majd sürgősen végre kell hajtani az utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelvet, biztosítva ezzel, hogy az utasnyilvántartók mielőbb megkezdjék egymással az adatcserét;

3.             nagy erővel kell folytatni a már megkezdett munkát: mielőbb véglegesíteni kell a terrorizmus elleni küzdelemről, a schengeni térség külső határain történő rendszeres ellenőrzésekről, a tűzfegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről, valamint az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) harmadik országok állampolgáraira való kiterjesztéséről szóló jogszabályokat; végre kell hajtani a terrorizmus finanszírozása elleni cselekvési tervet, küzdeni kell az okmányhamisítás ellen, teljes körűen végre kell hajtani a robbanóanyag-prekurzorokra vonatkozó hatályos uniós szabályokat, valamint tovább kell fejleszteni az Európai Unió és Törökország, valamint az észak-afrikai, a közel-keleti, és a nyugat-balkáni országok között a terrorizmus elleni küzdelem terén folytatott együttműködést;

4.             szükség szerint információcserét kell folytatni a közlekedési hatóságokkal és szolgáltatókkal annak érdekében, hogy a kockázatértékeléseket eredményesen és hatékonyan lehessen végezni, valamint hogy a veszélyt enyhítő intézkedéseket szükség esetén a közlekedésben potenciálisan jelentkező fenyegetettséghez lehessen igazítani;

5.             sürgősen fokozni kell a biztonsággal, az utazással és a migrációval kapcsolatos európai és nemzetközi adatbázisok adatokkal való szisztematikus feltöltését, következetes használatát és interoperabilitását; ehhez teljes mértékben ki kell használni a technológiai fejlődés adta lehetőségeket, és kezdettől fogva be kell építeni a magánélet védelmére vonatkozó garanciákat. Ez különösen fontos a személyazonosság megbízható megállapítása szempontjából. A Bizottság a következő hetekben közleményt fog kiadni az intelligens határellenőrzésről és az interoperabilitásról. Ezzel összefüggésben fel kell gyorsítani azt a munkát, melynek célja egy, a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS) integrált, európai szintű automatizált ujjnyomat-felismerő rendszer létrehozása. A terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora, az elnökség, a Bizottság, az érintett ügynökségek, valamint szakértők 2016 júniusáig közösen javaslatokat tesznek a konkrétan elérendő célokra, különösen ami a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó információk gyűjtésének, ellenőrzésének és összekapcsolásának javítását illeti;

6.             sürgősen meg kell határozni, hogy a harmadik országokkal és az Európában működő szolgáltatókkal való intenzívebb együttműködés révén miként lehetne gyorsabban és eredményesebben digitális bizonyítékot szerezni, javítva ezzel az uniós és tagállami jogszabályoknak való megfelelést és a bűnüldöző hatóságok közötti közvetlen kapcsolattartást. A Tanács a júniusi ülésén konkrét intézkedésekre tesz majd javaslatot ennek az összetett kérdésnek a kezelése céljából;

7.             továbbra is munkálkodni kell hatékony megelőző intézkedések kidolgozásán, amelyeknek köszönhetően helyi szinten korábban fel lehet ismerni a radikalizálódás jeleit és ellensúlyozni lehet a Dáis propagandáját, különösen kommunikációs stratégiák alkalmazásával és eredményes rehabilitációs programok kialakításával. A radikalizálódással foglalkozó uniós információs hálózat és a stratégiai kommunikációs tanácsadó csoport fokozni fogja a gyakorló szakemberek, a civil társadalom és a tagállamok részére e téren nyújtott támogatást. A Bizottság még intenzívebben fog együttműködni az informatikai vállalatokkal - különösen az internettel foglalkozó uniós fórum keretében - egyrészt a terrorista propagandával szembeni hatékony fellépés céljából, másrészt annak érdekében, hogy 2016 júniusára kidolgozásra kerüljön az online gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódex;

8.             teljes mértékben támogatni kell az Antiterrorista Szakértői Csoport munkáját, és különösen fel kell gyorsítani a valós idejű, többoldalú információcserére szolgáló platform létrehozását;

9.             gyakrabban kell közös nyomozócsoportokat alakítani, mivel ezek a párizsi merényletek után is hasznosnak bizonyultak a nyomozások koordinálása, valamint a bizonyítékok összegyűjtése és megosztása szempontjából;

10.         az Europol keretében működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központján belül létre kell hozni egy közös összekötő csoportot, amely a tagállamok által delegált, a terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti szakértőkből áll majd, és amelynek az lesz a feladata, hogy segítse a tagállamok bűnüldöző hatóságait a jelenlegi terrorfenyegetettség tágabb európai és nemzetközi dimenzióinak feltárásában. Ez a csoport az Europol bűnüldözési kapacitásaira építve nyomon követi majd a külföldi harcosok jelentette veszélyt, a terrorizmus finanszírozásának csatornáit, az illegális tűzfegyverek áramlását és az online propagandát.