Schengeni határellenőrzési kódex: Új tanácsi rendelet a külső határokon végzett ellenőrzések megerősítéséről

Az EU Tanácsa
  • 2017.3.7.
  • 10:40
  • Sajtóközlemény
  • 113/17
  • Belügyek
2017.3.7.
Sajtókapcsolat

Veronica Huertas Cerdeira
Sajtófelelős (belügyek; a terrorizmus elleni küzdelem koordinációja)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

A Tanács 2017. március 7-én rendeletet fogadott el a Schengeni határellenőrzési kódex módosításáról. A rendelet célja, hogy megfelelő adatbázisok igénybevételével megerősítsék a külső határokon végzett ellenőrzéseket.

„A külső határokon végzett ellenőrzések megerősítése fontos eszköz az Európát fenyegető terrorista veszély elleni küzdelemben és polgáraink biztonságának fokozásában. A külső határokon végzett szisztematikus ellenőrzések lehetőséget nyújtanak majd arra, hogy kiküszöböljük a belső biztonságot érintő potenciális kockázatokat, köztük a visszatérő külföldi terrorista harcosok jelentette veszélyt is.”

Carmelo Abela, Málta nemzetbiztonsági és belügyminisztere

A módosítás értelmében a tagállamok a külső határok átlépésekor kötelesek minden személyt – köztük az uniós jog szerinti szabad mozgás jogát élvező személyeket (azaz az uniós polgárokat és uniós polgársággal nem rendelkező családtagjaikat) – is szisztematikusan ellenőrizni a megfelelő adatbázisokban. Az ellenőrzésekre többek között a Schengeni Információs Rendszer (SIS), valamint az ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó Interpol-adatbázis (SLTD) felhasználásával kerül majd sor. Ezen túlmenően az ellenőrzések során a tagállamok azt is fel tudják majd mérni, hogy az említett személyek nem jelentenek-e veszélyt a közrendre, a belső biztonságra vagy a közegészségre. Ez a kötelezettség valamennyikülső határra (légi, tengeri és szárazföldi) vonatkozik a, ki- és belépéskor egyaránt.

Mindazonáltal ha az adatbázisok szisztematikus lekérdezése aránytalanul nagy kihatással lenne a forgalom alakulására egyes tengeri vagy szárazföldi határokon, a tagállamoknak lehetőségük van kizárólag célzott ellenőrzéseket végezni az adatbázisokban, feltéve, hogy mindez nem vezet a tagállamok belső biztonságával, közrendjével és nemzetközi kapcsolataival összefüggő kockázatokhoz, illetve nem jelent veszélyt a közegészségre sem.

A légi határok tekintetében a tagállamok csak az e rendelet hatálybalépését követő hathónapos átmeneti időszakban végezhetnek célzott ellenőrzéseket az adatbázisok felhasználásával. Ezen időszak kivételes és különleges esetekben legfeljebb 18 hónapra hosszabbítható, amennyiben olyan infrastrukturális nehézségek állnak fenn, amelyek miatt a szükséges változtatásokhoz hosszabb időre van szükség.

Következő lépések

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek még alá kell írnia az elfogadott rendeletet. Az aláírt szöveg megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd 20 nappal később hatályba lép.

Háttér

A Schengeni határellenőrzési kódex módosítására irányuló rendeletjavaslatot az Európai Bizottság 2015 decemberében terjesztette elő. A javaslat egyrészt olyan válaszintézkedés, amelyet a terrorveszély fokozódása indokol, másrészt eleget tesz a 2015. november 9-i és 20-i tanácsi következtetésekben szereplő felhívásnak, amely a „külföldi terrorista harcosokkal” szembeni fellépés összefüggésében a Schengeni határellenőrzési kódex célirányos módosítását szorgalmazta.

Míg a harmadik országbeli állampolgárokat a tagállamok az Unióba történő belépéskor – közrendvédelmi és belső biztonsági okokból – immár valamennyi adatbázisban kötelesek szisztematikusan ellenőrizni, a hatályos rendelkezések kilépéskor nem írják elő ugyanezt az ellenőrzést. Ezen túlmenően a szabad mozgás jogával rendelkező személyeket minimális ellenőrzésnek vetik alá személyazonosságuk megállapítása céljából. A módosítás összehangolja a harmadik országbeli állampolgárok belépéskor és kilépéskor egyaránt esedékes szisztematikus ellenőrzésére, valamint a szabad mozgás jogával rendelkező személyek ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségeket.

A módosítás az EU és polgárai biztonságának fokozása érdekében rendelkezik a Schengeni Információs Rendszer, az ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó Interpol-adatbázis és a nemzeti adatbázisok nagyobb mértékű használatáról.