Konfliktusövezetből származó ásványi anyagok: a Tanács új szabályokat fogadott el a fegyveres csoportok finanszírozásának visszaszorítása érdekében

  • 2017.4.3.
  • 10:15
  • Sajtóközlemény
  • 181/17
  • Nemzetközi kereskedelem és vámügy
2017.4.3.
Sajtókapcsolat

Maria Tomasik
Sajtótanácsadó
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

A Tanács 2017. április 3-án rendeletet fogadott el azzal a céllal, hogy megakadályozza a fegyveres csoportoknak a konfliktusövezetekből származó ásványi anyagok kereskedelme révén történő finanszírozását.

A rendelet előírja az uniós vállalatok számára, hogy az ónt, a tantált, a volfrámot és az aranyat felelősségteljesen megválasztott forrásokból szerezzék be, és gondoskodjanak arról, hogy ellátási láncaik ne járuljanak hozzá a fegyveres konfliktusok finanszírozásához. Ezek a „kellő gondosságot” előíró szabályok 2021. január 1-jétől lesznek kötelezőek, bár az importőröket arra ösztönzik, hogy mielőbb kezdjék meg az alkalmazásukat.

Az ón, a tantál, a volfrám és az arany olyan hétköznapi tárgyakhoz használhatók fel, mint például a mobiltelefonok, a gépjárművek vagy az ékszerek. A konfliktus sújtotta, illetve rendkívül veszélyes térségekben a fegyveres csoportok gyakran kényszermunkával termeltetik ki ezeket az anyagokat, amelyeknek az értékesítéséből azután a tevékenységüket finanszírozzák. A rendelet előírja a termékek nyomon követését annak érdekében, hogy ezáltal elvágja a fegyveres csoportokat ettől a jelentős bevételi forrástól.

A rendelet világosan előírja, hogy az előállítási folyamat upstream szakasza keretében felelősségteljesen kell megválasztani az ásványi anyagok kitermelésének és finomításának helyét. A rendelet az uniós fém- és ásványianyag-import legalább 95%-ára vonatkozik, mindössze a kis mennyiséget beszerzők mentesülnek az alkalmazása alól. Az illetékes hatóságok ellenőrizni fogják, hogy az ásványi anyagokkal és fémekkel kereskedő uniós importőrök teljesítsék a kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségüket.

A Bizottság emellett több olyan egyéb intézkedést is be fog vezetni, amelyek még inkább ösztönzik a kellő gondosság elvének betartására azokat a nagyobb és kisebb uniós feldolgozóvállalatokat (downstream), amelyek az említett ásványi anyagokat használják fel a gyártás során. A Bizottság nem kötelező iránymutatásokat tartalmazó kézikönyvet fog összeállítani a vállalatok, különösen a kkv-k számára, amely segítséget nyújt a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek meghatározásához.

A rendelet a 2011-es OECD-iránymutatásokra épül, amely nemzetközi standardokat állapít meg az ellátási láncok tekintetében a kellő gondosság elvének betartásához. A Tanács azt követően fogadta el a rendeletet, hogy 2016 novemberében megállapodásra jutott az Európai Parlamenttel, majd a Parlament a 2017. március 16-i plenáris ülésén megtartott szavazáson jóváhagyta a szöveget.