Vízumpolitika: a Tanács rendeletet fogadott el az ukrán állampolgárok vízummentességéről

Az EU Tanácsa
  • 2017.5.11.
  • 10:25
  • Sajtóközlemény
  • 244/17
  • Belügyek
2017.5.11.
Sajtókapcsolat

Veronica Huertas Cerdeira
Sajtófelelős (belügyek; a terrorizmus elleni küzdelem koordinációja)
+32 2 281 45 48
+32 470 88 21 99

A Tanács 2017. május 11-én vízumliberalizációs rendeletet fogadott el, amelynek értelmében az ukrán állampolgárok bármely 180 napos időszakban legfeljebb 90 napra vízummentesen utazhatnak az EU-ba.

„Az ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumliberalizációs rendelet elfogadása fontos előrelépés, melynek segítségével szorosabbra fűzhetjük az ukrán és az uniós polgárok közötti kapcsolatokat. A rendelet elfogadására azt követően kerülhetett sor, hogy Ukrajna végrehajtotta a szükséges reformokat több területen, így a migráció, a közrend és a közbiztonság, a külkapcsolatok és az alapvető jogok terén. Emellett az EU által a közelmúltban elfogadott, felülvizsgált felfüggesztési mechanizmussal az Unió számára lehetőség nyílik a vízummentesség felfüggesztésére, amennyiben súlyos migrációs vagy biztonsági kérdések merülnek fel Ukrajnát illetően.”

Carmelo Abela, Málta nemzetbiztonsági és belügyminisztere   

A rendelet az 539/2001/EK rendeletet módosítja, aminek eredményeképpen Ukrajna átkerül az I. mellékletből (azon országok, amelyek állampolgárai vízummal léphetnek be a schengeni övezetbe) a II. mellékletbe (vízummentességet élvező országok). Ezentúl a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárok üzleti, turisztikai vagy családlátogatási célból legfeljebb 90 napra vízummentesen utazhatnak be az EU-ba.

Ezek a rendelkezések a Szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvekkel összhangban nem vonatkoznak Írországra és az Egyesült Királyságra. Ezekben a tagállamokban továbbra is a nemzeti jogszabályok alkalmazandók a vízumrendszerre.

A következő lépések

A Tanácsnak és az Európai Parlamentnek még alá kell írnia az elfogadott rendeletet. Az aláírt szöveg megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, majd 20 nappal később hatályba lép.

Háttérinformációk

A Bizottság 2015 decemberében megállapította, hogy Ukrajna a vízumliberalizációs terv minden feltételét teljesítette, és így megfelel a vízummentességi követelményeknek. A Bizottság 2016. április 20-án közzétette az ukrán útlevéllel rendelkezőkre vonatkozó vízumliberalizációs javaslatát. A Tanács és az Európai Parlament 2017. február 28-án megállapodott a javaslatról.