Horvátország és Portugália: a GDP 3%-a alá került a deficit, lezárult az eljárás

Az EU Tanácsa
  • 2017.6.16.
  • 12:40
  • Sajtóközlemény
  • 372/17
  • Euróövezet
  • Gazdaság és pénzügy
2017.6.16.
Sajtókapcsolat

François Head
Sajtótanácsadó
+32 2 281 60 83
+32 475 953 807

2017. június 16-án a Tanács lezárta a túlzotthiány-eljárást Horvátország és Portugália esetében, megerősítve, hogy költségvetési hiányuk a GDP 3%-ában meghatározott uniós referenciaérték alá csökkent.

Ezzel hatályon kívül helyezte a két országban fennálló túlzott költségvetési hiányról hozott határozatait.

Elmondható, hogy folytatódik a 2011-től induló kedvező tendencia, és az EU 28 tagállama közül mostantól mindössze 4 tartozik a túlzotthiány-eljárás hatálya alá. A rekord a 2010 és 2011 közötti 12 hónapos időszakban volt, amikor 24 ország esetében volt folyamatban eljárás.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 126. cikke szerint a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt. Az eljárás célja a rendezett költségvetési pozíciókhoz való visszatérés elősegítése.

Az eljárás megszüntetését követően a tagállamokra továbbra is alkalmazandó a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ága, vagyis az uniós fiskális szabálykönyv.

Horvátország

Horvátország 2014. január óta állt a túlzott hiány esetén követendő eljárás hatálya alatt, miután megállapították, hogy mind a költségvetési, mind az államadósságra vonatkozó kritériumot megsértette. A Tanács ajánlást bocsátott ki, amelyben a költségvetési hiány 2016-ig való korrekciójára szólította fel Horvátországot.

A Tanács nyugtázta, hogy Horvátország 2014-re a GDP 5,5 %-ának megfelelő költségvetési hiánnyal számolt, ami még meghaladta a Szerződésben a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaértéket. Az államadósság a tervek szerint 2014-ben a GDP 62%-a lett volna, túllépve az államadósságra vonatkozó 60%-os uniós referenciaértéket.

A Tanács 2014-re a GDP 4,6%-ában, 2015-re a GDP 3,5%-ában, 2016-ra pedig a GDP 2,7%-ában határozta meg a költségvetési hiány tekintetében elérendő célt.

A GDP-arányos költségvetési hiány2016-ban 0,8% volt, vagyis jelentősen visszaszorult a 2015-ös 3,4%-os adathoz képest. A Bizottság 2017. tavaszi gazdasági előrejelzése szerint a hiány 2017-re a GDP 1,1%-ára emelkedik, 2018-ra pedig a 0,9%-ára esik vissza. Így a hiány az előrejelzési időszakban várhatóan a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad.

Horvátország GDP-arányos bruttó államadóssága 2015-ben 86,7%-on tetőzött, majd 2016-ban 84,2%-ra csökkent. A tavaszi előrejelzés szerint az erőteljes nominális GDP-növekedés hatására 2018-ban tovább csökken az államadósság mértéke, így eléri a 79,4 %-ot. Így a 2016. évi adósságráta összhangban áll az uniós adósságcsökkentési referenciaérték előretekintő elemével.

A Tanács ezért megállapította, hogy Horvátország megszüntette túlzott költségvetési hiányát.

Portugália

Portugáliában a túlzotthiány-eljárás 2009 decemberében indult, amikor is a Tanács ajánlásában a hiány 2013-ig történő korrekciójára szólított fel.

A hónapok óta tartó állampapírpiaci nyomást követően Portugália 2011 áprilisban segítséget kért a nemzetközi hitelezőktől. Az ország 78 milliárd eurós hitelcsomagot kapott az EU-tól, az euróövezettől és az IMF-től. A Tanács az országot akkoriban sújtó recesszió miatt 2012 októberében egy évvel, 2014-ig meghosszabbította a költségvetési hiány korrigálására vonatkozó határidőt.

A gazdasági kilátások azonban tovább romlottak, és a költségvetési hiány 2012-ben elérte a GDP 6,4%-át. A Tanács 2013 júniusában még egy évvel – 2015-ig – meghosszabbította a túlzott hiány megszüntetésére megállapított határidőt.

Portugália gazdasági kiigazítási programja 2014 júniusában zárult le.

2015-ben azonban a költségvetési hiány a GDP 4,4%-át tette ki, vagyis az országnak nem sikerült betartania a Tanács által szabott határidőt. Portugália költségvetési korrekciós erőfeszítései jelentősen elmaradtak a Tanács által ajánlott mértéktől.

2016. júliusban a Tanács megállapította, hogy a Portugália által a 2013. júniusi ajánlás nyomán tett lépések nem voltak elegendőek.

Egy hónappal később Portugália indokolással ellátott kérésére a Tanács úgy határozott, hogy nem szab ki bírságot. Felgyorsította a túlzott hiány esetén követendő eljárást, felszólítva Portugáliát a hiány 2016-ig való korrekciójára, és megjelölte a követendő intézkedéseket. Felszólította Portugáliát, hogy 2016-ban csökkentse államháztartási hiányát a GDP 2,5%-ára, és az év folyamán a GDP 0,25%-ának megfelelő összegben hajtson végre költségvetési konszolidációs intézkedéseket.

Portugália költségvetési hiánya2016-ban megfelelt a GDP 2,0%-ának. A Bizottság 2017. tavaszi gazdasági előrejelzése 2017-re 1,8 %-os, 2018-ra pedig 1,9 %-os GDP-arányos hiánnyal számol, így a hiány az előrejelzés tárgyidőszakában a GDP 3 %-ában meghatározott referenciaérték alatt marad. A banktámogatási intézkedések esetleges hiánynövelő hatása várhatóan nem veszélyezteti a hiány tartós csökkentését.

Portugália bruttó államadóssága 2016-ban a GDP 130,4%-ának felelt meg. A tavaszi előrejelzés szerint az elsődleges többletek hatására az adósságráta 2017-ben 128,5 %-ra, majd 2018-ban 126,2 %-ra csökken.

A Tanács ezért megállapította, hogy Portugália megszüntette túlzott költségvetési hiányát.

* * *

A döntések meghozatalára a Gazdasági és Pénzügyi Tanács ülésén került sor.