Kalbų politika

ES Tarybos generalinis sekretoriatas siekia, kad ši interneto svetainė būtų kuo patogiau prieinama vartotojams. Dėl šios priežasties svetainės turinys skelbiamas bent jau anglų ir prancūzų kalbomis, o didžioji dalis svetainės turinio pateikiama visomis ES kalbomis. 

Kurios kalbos naudojamos šioje interneto svetainėje?

Šioje interneto svetainėje naudojamos 24 oficialiosios ES kalbos:

airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Kaip kalbos naudojamos Tarybos interneto svetainėje?

Šioje interneto svetainėje vadovaujamasi trimis kalbų politikos principais:

  1. turinys skelbiamas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis
  2. turinys skelbiamas tik anglų ir prancūzų kalbomis
  3. turinys skelbiamas anglų, prancūzų ir kita atitinkama kalba.

Pagrindinis kalbų politikos principas – visą turinį skelbti visomis ES kalbomis tuo pačiu metu. Tai taikoma ir oficialiems dokumentams Tarybos viešame registre.

Vienintelė šios taisyklės išimtis – turinys skelbiamas interneto svetainės skiltyje „Posėdžiai“ ir skiltyje „Žiniasklaida“.

Posėdžiai

Išsami informacija apie įvairių sudėčių Tarybos posėdžius skelbiama tik anglų ir prancūzų kalbomis. Tačiau pagrindinė informacija apie posėdį, tokia kaip posėdžio data, vieta ir pagrindiniai diskusijų punktai, pateikiama visomis ES kalbomis. Trumpa visų sudėčių Tarybos posėdžių ir Euro grupės posėdžių santrauka skelbiama posėdžio pabaigoje visomis kalbomis.

Informacija apie Europos Vadovų Tarybos susitikimus skelbiama visomis ES kalbomis, išskyrus susitikimo metu skelbiamą atnaujintą informaciją, – ji pateikiama tik anglų ir prancūzų kalbomis.

Informacija žiniasklaidai

Dalis informacijos žiniasklaidai skelbiama tik anglų ir prancūzų kalbomis, kadangi ji skirta specializuotai auditorijai. Tai:

  • Euro grupės ir Euro grupės pirmininko pareiškimai
  • ES vardu teikiami vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimai 
  • Spaudos tarnybos dvisavaitinis planas
  • informaciniai pranešimai žiniasklaidai skelbiami prieš konkrečius įvykius, pavyzdžiui, aukščiausiojo lygio susitikimus su ES nepriklausančiomis šalimis
  • Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareiškimai, komentarai ir kalbos (šie tekstai dažnai skelbiami ir kitomis atitinkamomis kalbomis, priklausomai nuo jų temos).

Kadangi informaciją žiniasklaidai kai kuriais klausimais reikia teikti skubiai, pranešimai spaudai iš pradžių paskelbiami originalo kalba, o paskui išverčiami į kitas 23 ES kalbas. Siekiame, kad paskelbus pranešimą originalo kalba, kuo greičiau būtų paskelbtos jo redakcijos kitomis kalbomis, ir kiekvienos kalbos redakcija paskelbiama, vos tik ją parengus.

Kodėl nerandu informacijos savo kalba?

Tarybos generalinis sekretoriatas siekia šios interneto svetainės naudotojams pateikti kuo naujesnę informaciją ta kalba, kurią jie geriausia supranta.

Tačiau turime ribotą vertimui skirtą biudžetą ir išteklius. Tai, deja, reiškia, kad negalime į visas ES kalbas laiku išversti viso skelbiamo turinio. Todėl sutelkiame išteklius tam, kad pagrindinis turinys būtų pateikiamas visomis kalbomis, o specializuotai auditorijai, pavyzdžiui, žiniasklaidai, skirtas turinys pateikiamas ne visomis kalbomis.

Nors dalies interneto svetainės turinio jūsų kalba gali nebūti, tačiau per viešą registrą galite susipažinti su ES teisės aktais ir oficialiais Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos dokumentas visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis.