Kontaktinė informacija

Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: +32 22816111
Faks.: +32 22816934

Bendro pobūdžio klausimai

Visuomenės informavimo tarnyba

Tel.: +32 22815650

Faks.: +32 22814977

Apsilankykite Taryboje

Lankytojų centras

Tel.: +32 22812140

Žiniasklaidos klausimai

Spaudos tarnyba

Tel.: +32 22816319

Siųsti el. laišką

Spaudos centras

Tel.: +32 22819000

Siųsti el. laišką

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas

Pirmininko sekretoriatas

Siųsti el. laišką