Tarybos pastatai

Generalinis sekretoriatas

Tarybos administracija, Tarybos generalinis sekretoriatas, anksčiau buvo įsikūrusi keliuose pastatuose Briuselyje. Siekdama racionalizuoti savo vidaus veiklą ir sąnaudas, ES Taryba parengė pastatų programą, kurios tikslas – visą institucijos administracinę veiklą ir posėdžius perkelti į kelis greta vienas kito esančius pastatus.

Šia pastatų programa taip pat atsižvelgta į kintančius praktinius poreikius:

  • Europos Vadovų Tarybos sprendimą visus susitikimus, kurie anksčiau rotacijos tvarka buvo rengiami valstybėse narėse, rengti Briuselyje
  • ES plėtrą – per 10 metų prie ES prisijungė 13 šalių
  • Lisabonos sutarties, kuria įsteigta nuolatinio Europos Vadovų Tarybos pirmininko pareigybė, priėmimą

Esamas pastatas „Justus Lipsius“ buvo iš dalies rekonstruotas, taip pat buvo įsigytas antrasis pastatas „Lex“; jame įsikūrė vertimo raštu skyriai, kurių vis daugėja. Naujasis pastatas „Europa“, suprojektuotas Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimams rengti, pradėjo veikti 2017 m. sausio mėn.

Pastatas „Justus Lipsius“

Pastatas „Justus Lipsius“ yra ES Tarybos ir Tarybos generalinio sekretoriato būstinė nuo 1995 m. Įsigaliojus Nicos sutarčiai jame laikinai pradėti rengti Europos Vadovų Tarybos susitikimai. Nuo 2017 m. pradžios ES Tarybos ir Europos Vadovų Tarybos susitikimai buvo perkelti į naująjį pastatą „Europa“.

Pastatas „Lex“

Nuo 2007 m. pastate „Lex“ yra įsikūrusi Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu tarnyba. Kalbų skyriai anksčiau buvo įsikūrę įvairiuose pastatuose Briuselyje. Pastate „Lex“ visi kalbų skyriai, įskaitant naujus kalbų skyrius, kurie įkurti išsiplėtus Europos Sąjungai, veikia po vienu stogu.

Pastatas „Europa“

Pastate „Europa“ rengiami Europos Vadovų Tarybos susitikimai, ES Tarybos ir kitų aukšto lygio organų posėdžiai. Jis veikia nuo 2017 m. pradžios.

Kiti pastatai

Informacinis centras „Info Point Europa“

Šį viešąjį informacinį centrą bendrai administruoja Taryba ir Komisija.

Europos suvažiavimų centras (Liuksemburgas)

Laikantis Sutartyse išdėstytų taisyklių, Europos Sąjungos Taryba balandžio, birželio ir spalio mėnesiais posėdžiauja Liuksemburge. Šiais mėnesiais Taryba iš Liuksemburgo vyriausybės nuomoja Europos suvažiavimų centrą.

Neder-over-Hembeek

Tai yra pagrindinis saugojimui skirtas Generalinio sekretoriato pastatas šiaurinėje Briuselio dalyje. Jos plotas vienoje bendroje erdvėje sudaro 4 400 m². Saugojimui skirtu pastatu yra dalijamasi su kitomis ES institucijomis.