Bendro pobūdžio klausimai

Generalinis sekretoriatas

Klausimai apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą

Bendro pobūdžio klausimus apie Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos organizacinę struktūrą, darbą ir veiklą galima teikti visuomenės informavimo tarnybai. Prašome atkreipti dėmesį, kad ši tarnyba neteikia teisinių konsultacijų ar paaiškinimų konkrečiais klausimais.

Kaip pateikti klausimą

 • Skambinti: +32 22815650
 • Siųsti faksogramą: +32 22814977
 • Rašyti:
  Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas 
  GD F – Visuomenės informavimo tarnyba 
  Rue de la Loi/Wetstraat 175 
  1048 Bruxelles/Brussel 
  Belgique/België

Klausimus galima teikti bet kuria iš ES 24 oficialiųjų kalbų. Į jūsų klausimą atsakysime per 15 darbo dienų.

Skundo pateikimo tvarka

Siekiame teikti aukščiausio lygio paslaugas.

Informuojame jus, kad, jeigu manote, kad susisiekus / bendraujant raštu su Tarybos generalinio sekretoriato tarnybomis susidūrėte su netinkamo administravimo atvejais, jūs turite teisę pateikti skundą Europos ombudsmenui. Tačiau kad ombudsmenas galėtų priimti jūsų skundą, pirmiausia turite pateikti jums susirūpinimą keliančius klausimus tai Europos Sąjungos tarnybai, kuri nagrinėjo jūsų pirminį prašymą.

Sieksime kiek įmanoma ir tinkamai pašalinti jūsų nepasitenkinimo priežastis.