Apsilankykite pas mus

Generalinis sekretoriatas

Kas gali apsilankyti?

Vizitų tarnyba rengia apsilankymus ne mažesnėms kaip 20 asmenų grupėms bet kuria iš ES 24 oficialiųjų kalbų. Šie apsilankymai skirti:

  • suaugusiesiems
  • vyresnių nei 15 metų amžiaus moksleivių grupėms.

Nerengiame vizitų pavieniams asmenis arba mažesnėms nei 20 asmenų grupėms. Tačiau savo duris visuomenei atveriame kasmet gegužės mėn. vykstančią Europos institucijų atvirų durų dieną.

Kas sudaro apsilankymą?

Informaciniai apsilankymai gali būti rengiami beveik visomis darbo dienomis nuo 9 iki 11 val. arba nuo 13.30 iki 16.00 val. Rugpjūčio mėn. informaciniai apsilankymai nerengiami.

Siūlome tik vieno pobūdžio apsilankymus – informacinius apsilankymus. Paprastai jie trunka vieną dvi valandas. Juos sudaro:

  • Tarybos generalinio sekretoriato arba Europos išorės veiksmų tarnybos pareigūno pristatoma informacija
  • klausimams ir atsakymams skirtas laikas.

Pareigūnas gali suteikti bendro pobūdžio informaciją apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą arba informaciją konkretesne tema. Pateikus prašymą gali būti rengiami ir seminarai.

Kaip užsakyti apsilankymą?

Informacinius apsilankymus reikėtų užsakyti bent prieš tris mėnesius. Gavę jūsų prašymą, su jumis susisieksime ir patvirtinsime, kad jūsų apsilankymas įvyks.

Prašymą turėtų pateikti:

  • grupės vadovas
  • mokymo įstaigos arba studentų organizacijos atstovas, kuris taip pat turi lydėti grupę apsilankymo metu.

Moksleivių grupes turi lydėti bent vienas suaugęs asmuo kiekvienai dešimčiai moksleivių.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Vizitų tarnyba dėl organizacinių priežasčių pasilieka teisę sujungti dvi suderinamas grupes arba atšaukti numatytą apsilankymą, jei jis neatitinka procedūrinių reikalavimų.

Išimtinėmis aplinkybėmis, susidariusiomis dėl politinių įvykių ar skubių Tarybos posėdžių, Vizitų tarnyba gali atšaukti jau numatytus apsilankymus net apie tai iš anksto neįspėjusi.

Tarybos pastatai yra pritaikyti riboto judumo asmenims.

Papildoma informacija

Tel. +32 22812140

Siųsti el. laišką

Kur vyksta apsilankymai?

Pastatas „Justus Lipsius“

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Briuselis

Belgija

Pastatas „Lex“

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Briuselis

Belgija

Informacinis centras „Info Point Europa“

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Briuselis

Belgija

Informaciniai apsilankymai vyksta viename iš Tarybos pastatų Briuselyje:

  • pastate „Justus Lipsius“
  • pastate „Lex“
  • informaciniame centre „Info Point Europa“.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad vizitų metu ekskursija į pastatą „Europa“ negalima.

Lankytojus vežantys autobusai gali sustoti, išleisti ir paimti lankytojus prie pastato Justus Lipsius pagrindinio įėjimo. Visai šalia yra geležinkelio stotis, metro stotis ir autobusų stotelė.

informaciniame centre „Info Point Europa“.

Taryba ir Europos Komisija turi bendrą informacijos ir dokumentacijos centrą, kuriame yra informacinis biuras ir siūloma nemokamų leidinių. Informacinis centras „Info Point Europa“ yra netoli Tarybos būstinės; jis veikia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 17.00 val.

Skundo pateikimo tvarka

Siekiame teikti aukščiausio lygio paslaugas.

Informuojame jus, kad, jeigu manote, kad susisiekus / bendraujant raštu su Tarybos generalinio sekretoriato tarnybomis susidūrėte su netinkamo administravimo atvejais, jūs turite teisę pateikti skundą Europos ombudsmenui. Tačiau kad ombudsmenas galėtų priimti jūsų skundą, pirmiausia turite pateikti jums susirūpinimą keliančius klausimus tai Europos Sąjungos tarnybai, kuri nagrinėjo jūsų pirminį prašymą.

Sieksime kiek įmanoma ir tinkama pašalinti jūsų nepasitenkinimo priežastis.

Kaip apsilankyti kitose ES institucijose?

Europos Komisija

Europos Komisijos lankytojų centras priima lankytojų grupes (ne mažesnes nei 15 asmenų) ir rengia joms prezentacijas bei diskusijas apie Europos Komisijos kaip Europos Sąjungos vykdomosios galios vaidmenį. Apsilankymai turi būti užsakomi ne vėliau kaip prieš 10 savaičių ir gali būti pritaikyti atsižvelgiant į konkrečios grupės žinias bei interesus.

Europos Parlamentas

Europos Parlamentas yra Europos Sąjungos demokratiškumo pagrindas. Apsilankykite nemokamai ir sužinokite, kaip Europos Parlamentas veikia, kokia jo reikšmė jums ir kaip buvo sukurta šiandienos Europa. Daugiau informacijos rasite Europos Parlamento interneto svetainėje, lankytojams skirtoje skiltyje.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitetas rengia įdomias prezentacijas lankytojų grupėms (ne mažesnėms kaip 15 asmenų, vyresnių nei 14 metų) apie Europos regionų bei miestų vaidmenį formuojant Europos Sąjungos teisės aktus. Apsilankymai turi būti būti užsakomi ne vėliau kaip prieš 8 savaites.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Apsilankykite organizuotos pilietinės visuomenės būstinėje ir sudalyvaukite interaktyviame pokalbyje. Susipažinkite su jos trimis grupėmis – darbdaviais, darbuotojais ir įvairių interesų grupėmis (pavyzdžiui, profesinėmis, bendruomenių ar jaunimo organizacijomis, moterų grupėmis, vartotojais, aplinkosaugos aktyvistais) – ir sužinokite, kaip Europos Sąjungoje užtikrinamos jų teisės.