Euro grupės darbo grupė

Euro grupė

Euro grupės darbo grupė yra parengiamasis organas, kurį sudaro Ekonomikos ir finansų komiteto euro zonos valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko atstovai.

Ji padeda Euro grupei ir jos pirmininkui rengti ministrų diskusijas. 

Paprastai darbo grupės posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, prieš Euro grupės susitikimus.

Darbo grupės pirmininkas 

Euro grupės darbo grupės nariai renka pirmininką dvejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas. 

Darbo grupės pirmininko biuras yra ES Tarybos generaliniame sekretoriate Briuselyje. 

Nuo 2012 m. sausio mėn. Euro grupės darbo grupės pirmininko pareigas eina Thomas Wieseris, kuris taip pat yra Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.