Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

2017 07 10 Posėdis

Euro grupė aptarė nemokumo sistemas euro zonoje ir euro zonos fiskalines kryptis. Ji buvo informuota apie naujausius pokyčius bankų sektoriuje ir pagrindines 7-osios priežiūros po programos įgyvendinimo misijos Airijoje išvadas.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Vaidmuo

Euro grupės pirmininkas pirmininkauja Euro grupės posėdžiams, nustato jų darbotvarkes, rengia ilgalaikę darbo programą ir atstovauja Euro grupei tarptautiniuose forumuose.

Biografija

Jeroenas Dijsselbloemas Euro grupės pirmininko pareigas eina nuo 2013 m. sausio 21 d. 2015 m. liepos 13 d. jis buvo perrinktas antrai kadencijai.

Veiklos uždaviniai

Euro grupės tikslai, uždaviniai ir prioritetai Jeroeno Dijsselbloemo pirmininkavimo laikotarpiu.