Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

© E.Dunand / AFP 2017 03 20 Posėdis

Euro grupė svarstė biudžeto klausimus, aptarė euro zonos šalių pensijų sistemų lyginamuosius standartus ir buvo informuota apie Graikijos makroekonominio koregavimo programos antrąją peržiūrą.

Vaidmuo

Euro grupės pirmininkas pirmininkauja Euro grupės posėdžiams, nustato jų darbotvarkes, rengia ilgalaikę darbo programą ir atstovauja Euro grupei tarptautiniuose forumuose.

Biografija

Jeroenas Dijsselbloemas Euro grupės pirmininko pareigas eina nuo 2013 m. sausio 21 d. 2015 m. liepos 13 d. jis buvo perrinktas antrai kadencijai.

Veiklos uždaviniai

Euro grupės tikslai, uždaviniai ir prioritetai Jeroeno Dijsselbloemo pirmininkavimo laikotarpiu.