Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

© J.Thys / AFP 2017 02 20 Posėdis

Vasario 20 d. susitikime Euro grupė palankiai įvertino Graikijos valdžios institucijų ir institucijų pasiektą susitarimą. Šiuo susitarimu sudaromos sąlygos peržiūros misijos darbuotojams sugrįžti į Atėnus ir atnaujinti darbą siekiant užbaigti antrąją programos peržiūrą.

 

Vaidmuo

Euro grupės pirmininkas pirmininkauja Euro grupės posėdžiams, nustato jų darbotvarkes, rengia ilgalaikę darbo programą ir atstovauja Euro grupei tarptautiniuose forumuose.

Biografija

Jeroenas Dijsselbloemas Euro grupės pirmininko pareigas eina nuo 2013 m. sausio 21 d. 2015 m. liepos 13 d. jis buvo perrinktas antrai kadencijai.

Veiklos uždaviniai

Euro grupės tikslai, uždaviniai ir prioritetai Jeroeno Dijsselbloemo pirmininkavimo laikotarpiu.