Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

© E.Dunand / AFP

Balandžio 27 d. Euro grupės pirmininkas J. Dijsselbloemas kalbėjo Europos Parlamento plenariniame posėdyje Briuselyje. Jis supažindino su trečiosios Graikijos makroekonominio koregavimo programos antrosios peržiūros esama padėtimi.

Vaidmuo

Euro grupės pirmininkas pirmininkauja Euro grupės posėdžiams, nustato jų darbotvarkes, rengia ilgalaikę darbo programą ir atstovauja Euro grupei tarptautiniuose forumuose.

Biografija

Jeroenas Dijsselbloemas Euro grupės pirmininko pareigas eina nuo 2013 m. sausio 21 d. 2015 m. liepos 13 d. jis buvo perrinktas antrai kadencijai.

Veiklos uždaviniai

Euro grupės tikslai, uždaviniai ir prioritetai Jeroeno Dijsselbloemo pirmininkavimo laikotarpiu.