Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

2017 09 15 Posėdis

Rugsėjo 15 d. susitikime Euro grupė buvo informuota apie Graikijos ekonominio koregavimo programos įgyvendinimo padėtį. Ministrai taip pat pasikeitė nuomonėmis apie tai, kaip didinti ekonominį atsparumą ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Vaidmuo

Euro grupės pirmininkas pirmininkauja Euro grupės posėdžiams, nustato jų darbotvarkes, rengia ilgalaikę darbo programą ir atstovauja Euro grupei tarptautiniuose forumuose.

Biografija

Jeroenas Dijsselbloemas Euro grupės pirmininko pareigas eina nuo 2013 m. sausio 21 d. 2015 m. liepos 13 d. jis buvo perrinktas antrai kadencijai.

Veiklos uždaviniai

Euro grupės tikslai, uždaviniai ir prioritetai Jeroeno Dijsselbloemo pirmininkavimo laikotarpiu.