Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas)

ES Taryba

1998 m. kovo 9 d. ECOFIN taryba įsteigė Elgesio kodekso grupę (verslo apmokestinimas). Vienas svarbiausių grupės uždavinių – vertinti mokesčių priemones, patenkančias į Verslo apmokestinimo elgesio kodekso (priimto 1997 m. gruodžio mėn.) taikymo sritį, ir prižiūrėti informacijos apie šias priemones teikimą.

Elgesio kodeksas nėra teisiškai privaloma priemonė, tačiau jį priėmusios valstybės narės įsipareigoja:

  • panaikinti galiojančias mokesčių priemones, kurias taikant sukuriama žalinga mokesčių konkurencija 
  • ateityje susilaikyti nuo tokių priemonių kūrimo.

Grupė dažniausiai sprendžia klausimus, susijusius su:

  • kovos su piktnaudžiavimu taisyklėmis
  • skaidrumu ir informacijos mainais sandorių kainodaros srityje
  • administravimo praktika 
  • elgesio kodekso principų propagavimu ES nepriklausančiose šalyse.

Kovos su piktnaudžiavimu pogrupis buvo sukurtas 2013 m., kai Tarybai pirmininkavo Airija. Jis teikia ataskaitas Elgesio kodekso grupei ir sprendžia su pasinaudojimu šalių mokestinės tvarkos neatitikimais susijusius klausimus.