Kvalifikuota balsų dauguma

ES Taryba

Naujos taisyklės nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Standartinis balsavimo Taryboje metodas

Kvalifikuotos balsų daugumos sistema yra daugiausiai naudojamas balsavimo Taryboje metodas. 

Jis naudojamas Tarybai priimant sprendimus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, kuri dar žinoma kaip bendro sprendimo procedūra. Maždaug 80 % visų ES teisės aktų yra priimti taikant šią procedūrą.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Taryboje taikoma nauja kvalifikuotos balsų daugumos procedūra. Pagal šią procedūrą Tarybai balsuojant dėl Komisijos arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo kvalifikuota balsų dauguma susidaro, jei įvykdomos 2 sąlygos:

 • 55 % valstybių narių balsuoja „už“ – praktikoje tai reiškia 16 iš 28
 • pasiūlymui pritaria valstybės narės, atstovaujančios ne mažiau kaip 65 % bendro ES gyventojų skaičiaus.

Ši nauja procedūra dar žinoma kaip dvigubos balsų daugumos taisyklė.

Blokuojanti mažuma

Blokuojančią mažumą turi sudaryti bent 4 Tarybos nariai, atstovaujantys daugiau kaip 35 % ES gyventojų skaičiaus.

Ypatingi atvejai

Jei balsavime dalyvauja ne visi Tarybos nariai, pavyzdžiui, dėl pasirinktos galimybės nedalyvauti tam tikrose politikos srityse, sprendimas yra priimtas, jei 55 % iš dalyvaujančių Tarybos narių, atstovaujančių ne mažiau kaip 65 % dalyvaujančių valstybių narių gyventojų, balsuoja „už“.

Kai Taryba balsuoja ne dėl Komisijos arba vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymo, sprendimas yra priimtas, jei:

 • ne mažiau kaip 72 % Tarybos narių balsuoja „už“
 • jie atstovauja ne mažiau kaip 65 % ES gyventojų.

Susilaikymas

Susilaikymas pagal kvalifikuotos balsų daugumos sistemą laikomas balsu „prieš“. Susilaikymas nėra tas pat kaip nedalyvavimas balsavime. Susilaikyti gali bet kuris narys bet kuriuo metu.

Ankstesnė kvalifikuotos balsų daugumos taisyklė

Iki 2017 m. kovo 31 d. valstybės narės gali prašyti taikyti ankstesnę kvalifikuotos balsų daugumos taisyklę. Pagal šią taisyklę kiekvienos valstybės narės atstovas turi tam tikrą balsų skaičių, kaip nustatyta ES sutartyse. Balsų paskirstymas apytikriai atspindi kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių.

352 balsai paskirstyti taip:

 • Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Vokietija: kiekvienai po 29 balsus
 • Lenkija, Ispanija: kiekvienai po 27 balsus
 • Rumunija: 14 balsų
 • Nyderlandai: 13 balsų
 • Belgija, Čekija, Graikija, Portugalija, Vengrija: kiekvienai po 12 balsų
 • Austrija, Bulgarija, Švedija: kiekvienai po 10 balsų
 • Airija, Danija, Kroatija, Lietuva, Slovakija, Suomija: kiekvienai po 7 balsus
 • Estija, Kipras, Latvija, Liuksemburgas, Slovėnija: kiekvienai po 4 balsus
 • Malta: 3 balsai.

Pagal šią ankstesnę taisyklę kvalifikuota balsų dauguma Taryboje susidaro, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

 • valstybių narių dauguma – 15 valstybių narių – balsuoja „už“
 • ne mažiau kaip 260 balsų „už“ iš bendro 352 balsų skaičiaus.

Valstybė narė gali prašyti patvirtinti, kad balsai „už“ atstovauja ne mažiau kaip 62 % bendro ES gyventojų skaičiaus. Jei bus nustatyta, kad ši sąlyga neįvykdyta, sprendimas nebus priimtas.