Paprasta balsų dauguma

ES Taryba

Paprasta balsų dauguma susidaro ne mažiau kaip 15 Tarybos narių balsavus „už“.

Taryba sprendžia paprasta balsų dauguma:

  • dėl procedūrinių klausimų, pavyzdžiui, jos darbo tvarkos taisyklių tvirtinimas ir Generalinio sekretoriato darbo organizavimas, taisyklių, reglamentuojančių Sutartyse numatytų komitetų darbą, tvirtinimas
  • teikdama prašymus Komisijai atlikti tyrimus arba pateikti pasiūlymus