Dokumentai ir leidiniai

Tarybos dokumentų viešas registras

Registre pateikiamos nuorodos į Tarybos dokumentus nuo 1999 m. arba tų dokumentų turinys.

Dokumento užklausa

Jei jūsų ieškomo dokumento viešame registre nėra, galite pateikti prašymą tokiam dokumentui gauti.

Archyvai

Mikrokorteles ir (arba) dokumentų elektronines kopijas rasite Tarybos archyvuose Briuselyje.

Biblioteka

Bibliotekoje saugomos monografijos, informaciniai leidiniai ir ES leidiniai.

Leidiniai

Tarybos generalinio sekretoriato paskelbtos knygos, brošiūros, informaciniai lankstinukai ir plakatai.