Teisėkūros aktų pagal bendro sprendimo procedūrą paieška

Šiame registre pateikiama informacija apie ES teisėkūros aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą, dar žinomą kaip bendro sprendimo procedūra. Jame rodomos tiek vykstančios, tiek užbaigtos procedūros.

Duomenų bazėje pateikiama informacija apie kiekvieną kiekvieno teisėkūros dokumento rengimo etapą įprastos teisėkūros procedūros procese. Tai, be kita ko, yra:

  • Komisijos pasiūlymas
  • per pirmąjį svarstymą priimta Europos Parlamento pozicija 
  • per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija ir per antrąjį svarstymą priimta Europos Parlamento pozicija
  • per antrąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija
  • tekstas pagal taikinimo procedūrą (nesutarimo atveju)
  • nuoroda į priimtą aktą 
  • pasirašymo data
  • nuoroda į tekstą „Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje“.

Tuo atveju, kai aktas jau yra priimtas, pateikiama nuoroda į visą tekstą ir pasirašymo data. Taip pat gali būti pateikiama nuoroda į per svarstymus priimtas pozicijas.

Dėmesys atkreipiamas į tai, kad duomenų bazėje informacija pateikiama tik anglų ir prancūzų kalbomis, ir paiešką galite atlikti tik šiomis dviem kalbomis. 

ES Taryba

Paieška pagal konkretų dokumentą

Įvesti ieškomą kodą, pvz., 96/0113
ir (arba) atitinkamo dokumento pavadinimo reikšminį žodį (anglų arba prancūzų kalba), pvz., jeunesse