Dokumentų registras

Generalinis sekretoriatas

Viešame Tarybos dokumentų registre pateikiamos nuorodos į Tarybos dokumentus nuo 1999 m. arba tų dokumentų turinys.

Dokumentus, su kurių turiniu visuomenė gali susipažinti, galima peržiūrėti tiesiogiai ekrane. Galima teikti užklausą susipažinti su kitais dokumentais.

Be to, skiltyje Posėdžiai yra atskiras tinklalapis, skirtas kiekvienam Tarybos posėdžiui, Europos Vadovų Tarybos ir Euro grupės susitikimui. Šiuose puslapiuose pateikiami įprastiniai su posėdžiais susiję dokumentai, kaip antai informacinė paranga (informacinis pranešimas prieš Tarybos posėdį), darbotvarkė, A punktų sąrašas ir (arba) dalyvių sąrašas

Pranešimai spaudai

Primename, kad naujausius pranešimus spaudai galima rasti skiltyje Pranešimai spaudai, kurioje pateikiama:

  • nuo 2014 m. sausio 1 d. paskelbti Tarybos pranešimai spaudai
  • Europos Vadovų Tarybos pirmininko arba Euro grupės padaryti pareiškimai ir pasakytos kalbosnuo 2009 m. pabaigos

Jei norite rasti senesnį pranešimą spaudai (paskelbtą iki 2014 m. sausio 1 d.), galite jo ieškoti registre. Laukelyje „Dalykas“ pasirinkite Spauda, laukelyje „Dokumento tipas“ – Pranešimas spaudai, o laukelyje „Žodžiai dalyko skiltyje“ nurodykite Tarybos posėdžio dalyką (pavyzdžiui, „ekonomikos ir finansų reikalai“). 

Tarybos išvados

Ieškodami neseniai priimtų išvadų naudokite tam skirtą svetainės puslapį: 

Konkrečių išvadų registre galima ieškoti laukelyje „Žodžiai dalyko skiltyje“ nurodant Tarybos išvados, o laukelyje „Susitikimo data“ nurodant Tarybos posėdžio datą. Paiešką taip pat galima atlikti laukelyje „Žodžiai dalyko skiltyje“ nurodant Tarybos išvados, o laukelyje „Dokumento data“ nurodant tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, nuo 2015.05.01 iki 2015.06.30).

Ieškant Tarybos išvadų tam tikra tema galima laukelyje „Žodžiai dalyko skiltyje“ nurodyti Tarybos išvados ir tam tikrus tos temos raktažodžius (pavyzdžiui, ieškant su aplinkosauga susijusių Tarybos išvadų – „Tarybos išvados“ ir „aplinka“).

Parengiamieji dokumentai

Parengiamieji dokumentai parengiami, kai Tarybos darbo grupės aptaria teisės aktų projektus. Visi su konkrečiu Taryboje svarstomu pasiūlymu susiję parengiamieji dokumentai turi tą patį unikalų tarpinstitucinį kodą, kurį suteikia Komisija.

Jei jums žinomas dokumentas, susijęs su jus dominančiu teisėkūros procedūra priimamo akto projektu, tarpinstitucinį kodą galite rasti dokumento pirmojo puslapio viršutinėje kairėje pusėje esančiame langelyje. Šį kodą suvedus į laukelį „Tarpinstitucinis kodas“, jums bus pateiktas visų registre esančių su tuo aktu susijusių dokumentų sąrašas.

Jei dokumentas jums nežinomas, galite jus dominančio teisėkūros procedūra priimamo akto projekto tarpinstitucinio kodo ieškoti naudodami laukelį „Žodžiai dalyko skiltyje“. Įveskite teisėkūros procedūra priimamo akto projekto dalyko raktažodžius ir jums bus pateiktas dokumentų sąrašas. Kad patektumėte į dokumento informacinį lapą, spustelėkite ant vieno iš ST dokumentų numerio, pateikto paryškintuoju šriftu. Tarpinstitucinis numeris aiškiai matomas šiame lape.

Kalbos

Registre galima rasti dokumentus, kurių turinys skelbiamas:  

  • tik viena kalba
  • keliomis kalbomis (pvz., dalis dokumento yra anglų kalba, dalis – ispanų ir dalis – vokiečių kalbomis)
  • visomis oficialiomis ES kalbomis

Primename, kad pasirinkta kalba gali turėti įtakos jūsų paieškos rezultatams. Pavyzdžiui, ieškodami Nuolatinių atstovų komiteto posėdžių protokolų santraukos turėtumėte laukelyje „Dokumento kalba“ pasirinkti variantą Visos kalbos. Pasirinkus tik vieną kalbą paieška gali neduoti jokių rezultatų