Prašyti dokumento

Generalinis sekretoriatas

Jei viešame registre nėra dokumento, kurio ieškote, galite jo paprašyti kreipdamiesi į Tarybos generalinį sekretoriatą.

Taip pat galite siųsti prašymą leisti susipažinti su dokumentu:

  • paštu:

General Secretariat of the Council of the European Union
DG F - Transparency
rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel

  • faksu: +32 22 816 361

Reikia techninės pagalbos?

Jei viešu registru negalite naudotis dėl techninių problemų, praneškite mums e. paštu.

Kada gausiu atsakymą?

Jums bus atsakyta per 15 darbo dienų. Išimtiniais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 15 darbo dienų.

Jei su dokumentu susipažinti neleidžiama, galite per 15 dienų paprašyti Tarybos persvarstyti savo sprendimą.

Jei Jūsų prašymas atmetamas, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui arba ieškinį Bendrajame Teisme.

Bendro pobūdžio klausimai

Jeigu jums reikia informacijos apie Tarybą ir jos veiklą, visuomenės informavimo tarnyba yra pasirengusi padėti.