Europos Vadovų Tarybos veikla 2012 m.

Europos Vadovų Tarybos susitikimai 2012 m.

Euro zonos stabilizavimas ir stiprinimas, parama ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ir neramumai Artimuosiuose Rytuose buvo svarbiausi Europos Vadovų Tarybos 2012 m. darbotvarkės klausimai. Be to, tais metais Europos Sąjungai suteikta Nobelio taikos premija.

Šiame leidinyje, kuris yra jau trečiasis šios serijos leidinys, Pirmininkas Hermanas Van Rompuy’us išdėstė asmeninį svarbiausios 2012 m. institucijų veiklos ir įvykių vertinimą.

Šiame leidinyje taip pat pateikiamos visos 2012 m. Europos Vadovų Tarybos išvados, pareiškimai ir ataskaitos.

2013, 76 psl., Knygos minkštais viršeliais