Ekonominė ir pinigų sąjunga. Teisiniai ir politiniai tekstai.

Ekonominė ir pinigų sąjunga. Teisiniai ir politiniai tekstai.

Šiame leidinyje pateikiamas išsamus su ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) veikimu susijusių teisinių, politinių ir techninių tekstų rinkinys. Tekstai apima euro institucinius ir išorės aspektus, taip pat statistikos teisės aktus ir finansinės paramos mechanizmus.

2014, 360 psl., E. knygos