Ekonominė ir pinigų sąjunga

Ekonominė ir pinigų sąjunga

Šioje brošiūroje pateikiama informacija apie ekonominę ir pinigų sąjungą, jos veikimą ir reagavimą į ekonomikos krizę. Joje apibūdinti koordinavimo ir priežiūros mechanizmai, sukurti siekiant išvengti panašios situacijos ateityje.

2014, 26 psl., Knygos minkštais viršeliais