Europos Vadovų Tarybos veikla 2013 m.

Europos Vadovų Tarybos veikla 2013 m.

Šiame ketvirtajame savo metiniame pranešime Pirmininkas Hermanas Van Rompuy'us apžvelgia institucijos veiklą. Brošiūroje taip pat pateikiamos visos 2013 m. Europos Vadovų Tarybos išvados, pareiškimai ir pranešimai. Tarp svarbiausių įvykių, kurie 2013 m. buvo Europos Vadovų Tarybos dėmesio centre – tai pirmųjų atsigavimo po finansinės krizės požymių įtvirtinimas, kova už ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, padėtis Sirijoje bei Ukrainoje ir šimtus migrantų gabenusio laivo sudužimas Viduržemio jūroje. Tai taip pat tie metai, kuriais, liepos mėn. Kroatijai įstojus į ES, 27 valstybių narių skaičius padidėjo iki 28.

2014, 75 psl., Knygos minkštais viršeliais