Glaustai apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą

Glaustai apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą

Šioje skrajutėje pateikiama pagrindinė informacija apie Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos veikimą. Joje paaiškinama, kokį vaidmenį atlieka pirmininkaujanti valstybė narė ir kaip dirba Tarybos generalinis sekretoriatas.

2014, 6 psl., Informacinis lapas/Skrajutė