Informacijos apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą šaltiniai

Informacijos apie Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą šaltiniai

Čia pateikiama informacija, kur stebėti Tarybos darbą, be kita ko, interneto ir socialinės žiniasklaidos kanalais, rasti informaciją apie vizitus, stebėti tiesiogines transliacijas ir susipažinti su dokumentais. Taip pat sužinosite, kaip rasti spaudai skirtus dokumentus ir vaizdo bei garso medžiagą.

2014, 6 psl., Informacinis lapas/Skrajutė