Europos Vadovų Taryba – ES strategiją nustatanti institucija

Europos Vadovų Taryba – ES strategiją nustatanti institucija

Europos Vadovų Taryba yra institucija, kuri nustato ES bendrąsias politikos gaires ir prioritetus. Šioje skrajutėje pateikiama informacija apie jos sudėtį, veikimą ir pirmininką. Joje taip pat apibūdinamas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų vaidmuo. 

2015, 6 psl., Informacinis lapas/Skrajutė