Tarybos darbo tvarkos taisyklės ir Tarybos darbo tvarkos taisyklių komentarai

Generalinis sekretoriatas
Tarybos darbo tvarkos taisyklės. Komentarai

Kaip rengiamasi Tarybos darbui? Kokios balsavimo procedūros taikomos? Kokios yra viešų debatų taisyklės? Praktiniame vadove pateikiami atsakymai į šiuos ir į daugelį kitų klausimų, susijusių su Tarybos struktūra, posėdžiais ir sprendimų priėmimu. Jis visų pirma skiriamas delegatams ir rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujančioms valstybėms narėms, siekiant suteikti informacijos apie teisinę aplinką ir padėti pasirengti pirmininkavimo laikotarpiui.
Leidinyje pateikiami ne tik komentarai, bet ir Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos darbo tvarkos taisyklės. Jis išleistas 23 ES kalbomis.

2016, 119 psl., Knygos minkštais viršeliais