Europos Sąjunga. Teisinė sąjunga (plakatas)

Europos Sąjunga. Teisinė sąjunga (plakatas)

Nuo Paryžiaus iki Lisabonos: Europos Sąjunga nuėjo ilgą kelią nuo tada, kai šešios steigiančiosios narės padėjo pagrindus mūsų šiandienos sąjungai – ekonominei ir politinei bendrijai, kurią sudaro beveik 509 milijonai 28 valstybių narių gyventojų. Šiame plakate svarbiausi Europos integracijos etapai parodyti pateikiant pagrindinių sutarčių ir stojimo sutarčių chronologiją. Sutartys – Europos Sąjungos pagrindas – rodo, kaip valstybės narės reagavo į naujus vidaus ir išorės uždavinius. Jos atspindi tautų ir valstybių sąjungos raidą vadovaujantis teisės viršenybės principu.

2016, 1 psl., Plakatai