Europos Sąjunga. Faktai ir skaičiai

ES Taryba
Faktai ir skaičiai (atnaujinta versija)

Kiek žmonių gyvena Italijoje? Kokia politinė sistema Lietuvoje? O kokia yra Kipro sostinė?
Atsakymus į šiuos ir daugybę kitų klausimų rasite atnaujintoje brošiūros „Europos Sąjunga. Faktai ir skaičiai“ versijoje.
Ši brošiūra yra nedidelė, ją patogu naudoti ir joje pateikiama pagrindinė informacija apie Europos Sąjungą, jos institucijas, valstybes nares ir šalis kandidates. Joje nurodomos oficialios kalbos, vyriausybių interneto svetainės ir kiti naudingi duomenys apie kiekvieną šalį.
Leidinys pateikiamas 24 ES kalbomis.

2017, 88 psl., Knygos minkštais viršeliais