Europos Vadovų Tarybos išvados

Europos Vadovų Tarybos išvados priimamos kiekviename Europos Vadovų Tarybos susitikime. Jose nustatomi konkretūs ES rūpimi klausimai ir nubrėžiami konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis, arba siektini tikslai. Europos Vadovų Tarybos išvadose taip pat gali būti nustatomas galutinis terminas susitarimui tam tikru klausimu pasiekti ar pasiūlymui dėl teisėkūros akto pateikti. Taip Europos Vadovų Taryba gali daryti įtaką ir nustatyti ES politikos darbotvarkės gaires.

Prieš Europos Vadovų Tarybos susitikimą Europos Vadovų Tarybos pirmininkas parengia išvadų gaires. Tada jos yra aptariamos Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje, o vėliau priimamos Europos Vadovų Tarybos susitikime. Tarybos išvados priimamos visų ES valstybių narių bendru sutarimu.

Nuo 2004 m. priimtos Europos Vadovų Tarybos išvados pateikiamos oficialių dokumentų viešame registre.

Iki 2004 m. priimtas išvadas galite rasti spustelėję toliau nurodytus saitus.

Prašom atkreipti dėmesį, kad Europos Vadovų Tarybos išvados pateikiamos tik tų šalių, kurios tuo metu buvo ES valstybės narės, kalbomis.