Hermano Van Rompuy’aus biografija

Europos Vadovų Taryba

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie buvusį Europos Vadovų Tarybos pirmininką, pareigas ėjusį nuo 2009 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. lapkričio mėn.
Turinys nebuvo atnaujintas nuo 2014 m. gruodžio 1 d.

2009 m. lapkričio mėn. išrinkus Hermaną Van Rompuy'ų pirmuoju nuolatiniu Europos Vadovų Tarybos pirmininku, jis pradėjo eiti pareigas 2009 m. gruodžio 1 d., kai įsigaliojo Lisabonos sutartis.

2012 m. jis buvo išrinktas antrajai kadencijai nuo 2012 m. birželio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 30 d. 

Tuo metu, kai Hermanas Van Rompuy'us buvo išrinktas pirmą kartą, jis buvo Belgijos Ministras Pirmininkas. Prieš tai jis Belgijoje buvo Atstovų Rūmų pirmininku (2007–2008 m.) ir ėjo įvairias pareigas vyriausybėje, be kita ko, Ministro Pirmininko pavaduotojo ir biudžeto ministro (1993–1999 m.), valstybės ministro (2004 m.) bei Finansų ir smulkiojo verslo valstybės sekretoriaus (1988 m.) pareigas.  

Buvęs Belgijos nacionalinio banko ekonomistas Hermanas Van Rompuy'us savo politinę karjerą pradėjo 1973 m., kai tapo savo partijos jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju. Savo partijoje ir Belgijos Parlamente jis užėmė įvairias pareigas: pirma – senatoriaus (1988–1995 m.), o vėliau Parlamento nario (1995–2009 m.).  

Hermanas Van Rompuy'us turi K. U. Leuven universiteto filosofijos bakalauro laipsnį ir taikomosios ekonomikos magistro laipsnį. Jis gimė 1947 m. spalio 31 d. Eterbeke (Belgija) ir su sutuoktine Geertrui Windels turi 4 vaikus ir 6 anūkus.

Politinė karjera

2009 m.
– Europos Vadovų Tarybos pirmininkas 

2008–2009 m. 
Ministras Pirmininkas  

2007 m. spalio mėn. 
Karaliaus paskirtas taikintojas (formuojant vyriausybę)

2007 m. rugsėjo mėn.
Karaliaus paskirtas tyrėjas (formuojant vyriausybę)

2007–2008 m.
Atstovų Rūmų pirmininkas  

2004 m. sausio mėn.
valstybės ministras  

1995 m.
– CD & V partijos Parlamento narys Atstovų Rūmuose

1993–1999 m.
Ministro Pirmininko pavaduotojas ir biudžeto ministras

1988–1993 m. 
C.V.P. partijos nacionalinis pirmininkas 

1988 m. gegužės–rugsėjo mėn.
Finansų ir smulkiojo verslo valstybės sekretorius 

1988–1995 m.
C.V.P. partijos senatorius 

1982–1988
Briuselio–Halės–Vilvordės apygardos C.V.P. pirmininkas 

C.V.P. derybininkas formuojant Martenso III, IV, V, VI, VII, VIII ir Dehaene'o I, II vyriausybes

1978 m. –
C.V.P. nacionalinio biuro valdybos narys. 

1973–1977 m.
organizacijos C.V.P.-Jongeren nacionalinio pirmininko pavaduotojas

Karjera

1982–2008 m. 
Vlaamse Economische Hogeschool Brussel (VLEKHO) dėstytojas

1980–1988 m.  
Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies direktorius 

1980–1987 m.  
Handelshogeschool Antwerpen dėstytojas 

1978–1980 m.  
Finansų ministro G. Geenso kabineto patarėjas

1975–1978 m.
Ministro Pirmininko L. Tindemanso kabineto patarėjas

1972–1975 m.  
Vidaus reikalų atašė Belgijos nacionaliniame banke

Išsilavinimas

1971 m.
Taikomosios ekonomikos magistro laipsnis (K.U. Leuven)

1968 m.
Flosofijos bakalauro laipsnis (K.U. Leuven)

1965 m.
Briuselio Sint-Jan Berchmanscollege vidurinė mokykla

Knygos

Europe in the storm“, knyga, išleista Davidsfonds, 126 p. (2014 m. gegužės mėn.)

De kentering der tijden“, knyga, išleista Lannoo, 112 p. (1979 m.)

Hopen na 1984“, knyga, išleista Davidsfonds, Horizonreeks (1984 m. rugsėjo mėn.)

Het christendom.Een moderne gedachte“, knyga, išleista Davidsfonds, Forumreeks (1990 m. rugsėjo mėn.)

Vernieuwing in hoofd en hart. Een tegendraadse visie“, knyga, išleista Davidsfonds, Forumreeks (1998 m. ruduo)

De binnenkant op een kier. Avonden zonder politiek“, knyga, išleista Lannoo, 165 p. (2000 m.)

Dagboek van een vijftiger“, knyga, išleista Davidsfonds, 144 p. (2004 m. spalio mėn.)

Haiku“, Poëziecentrum, Gentas, 125 p. (2010 m. balandžio mėn.)

In de wereld van Herman Van Rompuy“, kartu su Kathleen Cools, Borgerhoff&Lamberigts, 200 p. (2010 m. spalio mėn.)

Haiku 2“, Poëziecentrum, Gentas, 93 p. (2013 m. spalio mėn.)

Garbės daktaro laipsniai

Gento universitetas (2011 m. kovo 18 d., kalbos nėra) 

Apdovanojimai

Tarptautinis Karolio Didžiojo apdovanojimas (Internationale Karlspreis), Achenas (2014 m. gegužės 29 d.)
 
„Benelux-Europa“ apdovanojimas, Breda (2010 m. birželio 12 d.)
 
Harvard Club of Belgium apdovanojimas vadovams, Briuselis (2010 m. rugsėjo 8 d.)
 
„Collier du Mérite européen“ apdovanojimas, skiriamas fondo Fondation du Mérite européen, Liuksemburgas (2010 m. lapkričio 25 d.)
 
Nueva Economía Forum apdovanojimas, Madridas (2010 m. gruodžio 10 d.)
 
„Gouden Penning“, skiriamas Belgijos karališkosios flamandų mokslų ir menų akademijos, Briuselis, (2012 m. sausio 14 d.)
 
Judėjimo už Jungtines Europos Valstijas, Europos federalizmo veiklos centro (AEF-BVSE) garbės senatorius E Meritu et Honoris Causa, Antverpenas (2012 m. vasario 5 d.)
 
Otto von der Gablentz vardo apdovanojimas, Haga (2012 m. balandžio 18 d.)
 
Coudenhove-Kalergi 2012 m. Europos apdovanojimas, Viena (2012 m. lapkričio 16 d.)
 
Michele de Gianni vardo apdovanojimas, Briuselis (2013 m. spalio 4 d.)
 
Business Centre Club auksinės statulėlės apdovanojimas, įteiktas Lenkijos verslo vadovų iškilmingame šventiniame vakare, Varšuva (2014 m. sausio 25 d.)
 
ESMT atsakingos lyderystės apdovanojimas, skiriamas Europos vadybos ir technologijų mokyklos, Berlynas (2014 m. liepos 3 d.)

Kiti apdovanojimai

 • Leopoldo ordino Didžioji juosta, Belgija (2009 m.)
 • Garbės legiono ordinas, Grand-Officier rangas, Prancūzija (2011 m. gruodžio mėn.)
 • Berselio miesto garbės piliečio vardas, Belgija (2012 m. gegužės 13 d.)
 • De Hano miesto garbės piliečio vardas, Belgija (2012 m. liepos 7 d.)
 • Dramblio Kaulo Kranto nacionalinis ordinas, Grand-Officier rangas (2012 m. rugpjūčio 7 d.)
 • Nacionalinio ordino „Rumunijos žvaigždė“ Didysis kryžius, Bukareštas (2013 m. balandžio 25 d.) 
 • Oleno miesto garbės piliečio vardas, Belgija (2013 m. spalio 3 d.) 
 • Macujamos miesto garbės piliečio vardas, Japonija (2013 m. lapkričio 18 d.) 
 • Benino nacionalinis ordinas, Kotonu (2014 m. vasario 20 d.) 
 • Antrojo laipsnio Baltojo dvigubo kryžiaus ordinas, Bratislava (2014 m. balandžio 30 d.) 
 • Kortesemo miesto garbės piliečio vardas, Belgija (2014 m. gegužės 16 d.)