Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas

Europos Vadovų Taryba

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Europos Vadovų Tarybai – institucijai, kuri nustato ES politinę kryptį ir prioritetus – vadovauja Donaldas Tuskas. Jis atsako už šios institucijos susitikimų parengimą ir pirmininkavimą jiems. Jis taip pat savo lygmeniu išorėje atstovauja ES bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

2015 m. gegužės 21–22 d.: ketvirtasis Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas Rygoje

Pirmininkas D. Tuskas pirmininkavo Rygoje vykusiame ketvirtajame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime. Drauge su kitais ES vadovais jis susitiko su rytinių Europos šalių partnerių atstovais, kad patvirtintų ES įsipareigojimą įgyvendinti politiką.

Šis aukščiausiojo lygio susitikimas taip pat buvo proga parodyti ES pasiryžimą siekti glaudesnių, diferencijuotų santykių su nepriklausomomis ir suvereniomis partnerėmis.

Diskusijose daugiausia dėmesio skirta daugiašalio bendradarbiavimo projektams, kuriais siekiama:

  • stiprinti institucijas bei gerą valdymą ir padėti šalims partnerėms stiprinti jų gebėjimą atlaikyti išorės iššūkius
  • vystyti galimybes rinkoje, ypač daug dėmesio skiriant skaitmeninės ekonomikos sričiai
  • užtikrinti energetinį saugumą ir gerinti tinklų jungtis
  • didinti judumą ir žmonių tarpusavio ryšius.

Konfliktų sprendimas regione taip pat buvo vienas svarbiausių aukščiausiojo lygio susitikimo klausimų.

2015 m. gegužės 9 d.: Europos Vadovų Tarybos narių bendras pareiškimas

1950 m. gegužės 9 d. Robertas Šumanas paskelbė deklaraciją, kurioje teigė, kad Europa taiką gali išsaugoti tik kurdama gerovę kartu. Ši deklaracija žymi Europos integracijos proceso pradžią. Ir šiandien europiečiai švenčia šią dieną, dažnai vadinamą „Europos diena“ arba „Šumano diena“.

Pažymėdami šio svarbaus įvykio 65 metų sukaktį, 2015 m. gegužės 9 d. ES vadovai priėmė bendrą pareiškimą, kuriame akcentavo ES atsakomybę remti taiką, laisvę, demokratiją, solidarumą ir gerovę Europoje ir už jos ribų.

Sekite naujienas apie Donaldą Tuską šiose medijose: