Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Dėmesio centre

G 7 aukščiausiojo lygio susitikimas, 2016 m. gegužės 26–27 d., Japonija

Gegužės 26–27 d. Pirmininkas D. Tuskas dalyvavo Isė-Šimoje (Japonija) įvykusiame G 7 aukščiausiojo lygio susitikime. Jis kartu su Europos Komisijos Pirmininku Jeanu-Claude’u Junckeriu atstovavo ES.

G 7 paragino imtis visuotinio pobūdžio veiksmų reaguojant į migracijos ir pabėgėlių krizę. Vadovai įsipareigojo padidinti tarptautinę paramą, kad būtų patenkinti pabėgėlių ir juos priimančių bendruomenių poreikiai. Jie paragino finansų įstaigas ir dvišalius paramos teikėjus sustiprinti savo paramą.

„Suvokiame, kad būtent dėl geografinės padėties didžiausia atsakomybė tenka ir toliau teks Europai. Tačiau taip pat norėtume, jog pasaulio bendruomenė parodytų solidarumą ir pripažintų, kad tai yra visuotinė krizė. Todėl savo G 7 partnerių prašysime paramos“, – sakė D. Tuskas informacinėje parangoje prieš aukščiausiojo lygio susitikimą.

G 7 priminė, kad jai tenka ypatinga atsakomybė vadovauti tarptautinėms pastangoms, siekiant kovoti su stiprėjančiu ekstremizmu ir kitomis problemomis, keliančiomis rimtą grėsmę dabartinei taisyklėmis grindžiamai tarptautinei tvarkai. Vadovai taip pat daug dėmesio skyrė padėčiai Ukrainoje ir ragino visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus.

„Prieš dvejus metus G 7 palaikė Europą, kai Ukrainoje prasidėjo konfliktas. Ir toliau esame vieningi vykstant šiam konfliktui. Europos Sąjunga, kaip ir visos G 7 šalys, tebetiki, kad šią krizę galima išspręsti tik visapusiškai laikantis tarptautinės teisės“, – sakė Pirmininkas D. Tuskas.

Vadovai taip pat aptarė su ekonomika susijusius klausimus. Jie įsipareigojo naudotis visomis politinėmis priemonėmis, įskaitant monetarines, fiskalines ir struktūrines, kad būtų pasiektas tvarus ir subalansuotas augimas. Jie pakartojo savo įsipareigojimą kovoti su visų formų protekcionizmu ir naudoti prekybą siekiant sudaryti ekonominių galimybių darbuotojams, vartotojams ir įmonėms.

G 7 susitikimo metu Pirmininkas D. Tuskas susitiko su Kanados Ministru Pirmininku J. Trudeau ir Vietnamo Ministru Pirmininku Nguyễnu Xuânu Phú

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Europos Vadovų Tarybai – institucijai, kuri nustato ES politinę kryptį ir prioritetus – vadovauja Donaldas Tuskas. Jis atsako už šios institucijos susitikimų parengimą ir pirmininkavimą jiems. Jis taip pat savo lygmeniu išorės santykiuose atstovauja ES bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba