Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Aktualijos

Pranešimas Europos Parlamentui, 2017 m. sausio 18 d.

Pirmininkas Donaldas Tuskas Europos Parlamente padarė pranešimą apie svarbiausius gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos rezultatus. Pradžioje jis pasveikino Antonio Tajani jo išrinkimo Europos Parlamento Pirmininku proga ir pareiškė tikįs, kad kartu su visais Europos Parlamento nariais jie galės dirbti spręsdami sudėtingus uždavinius 2017 m.

„Praėjusiais metais mums pavyko padaryti pažangą migracijos, saugumo ir ekonomikos srityse, nors ir susidūrėme su beprecedenčiais sunkumais“, – kalbėjo jis.

Nagrinėdama migracijos klausimą Europos Vadovų Taryba aptarė, kaip įgyvendinamas ES ir Turkijos pareiškimas, ir įvertino pažangą, susijusią su susitarimais, pasirašytais su pasirinktomis Afrikos valstybėmis.

„Praėjusiais metais į Italiją neteisėtai atvyko šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių migrantų. Tokia padėtis negali tęstis“, – kalbėjo D. Tuskas. „Todėl kitame Maltoje įvyksiančiame neformaliame aukščiausiojo lygio susitikime svarbiausi klausimai bus Libija ir mūsų požiūris dėl centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršruto“, – pridūrė jis.

Ukrainos klausimu Europos Vadovų Taryba priėmė teisiškai privalomą vadovų sprendimą sudaryti palankesnes sąlygas Asociacijos susitarimo ratifikavimui Nyderlanduose. Kadangi Rusija iki šiol nėra įgyvendinusi Minsko susitarimų, Kanclerė A. Merkel ir Prezidentas F. Hollande’as rekomendavo, kad sankcijų taikymas būtų pratęstas. Dabar jos pratęstos dar šešiems mėnesiams.

Europos Vadovų Taryba taip pat sprendė saugumo klausimus, be kita ko, dėl ES ir NATO bendradarbiavimo stiprinimo. „Europos šalys ir Europos Sąjunga turėtų dėti daugiau pastangų siekdamos pašalinti tiesiogines grėsmes mūsų piliečių saugumui“, – sakė D. Tuskas.

Vadovai taip pat aptarė keletą iniciatyvų, kuriomis siekiama, kad Europos ekonomika būtų naudinga visiems. „Statistiniai duomenys pagerėjo, tačiau svarbu, kad eiliniai gyventojai ir įmonės jaustųsi užtikrinti dėl ateities“, – kalbėjo jis. „Todėl Europos strateginių investicijų fondas bus išplėstas, mūsų prekybos apsaugos priemonės bus modernizuotos, o Jaunimo garantijų iniciatyva bus tęsiama.“

Galiausiai Pirmininkas D. Tuskas informavo Europos Parlamentą apie neformalų 27 vadovų susitikimą, kuris įvyko Europos Vadovų Tarybos susitikimo metu. „Susitarėme dėl procedūros ir dar kartą patvirtinome savo principus, visų pirma keturių laisvių nedalomumą, teisių ir pareigų pusiausvyrą ir taisyklę „be pranešimo nebus derybų“, – sakė D. Tuskas.

Pranešimo pabaigoje jis taip pat palankiai įvertino Ministrės Pirmininkės T. May sausio 17 d. pasakytą kalbą dėl „Brexit“. „Ši kalba patvirtina, kad Londonas galiausiai suprato ir pripažino vieningą 27 valstybių narių poziciją dėl bendrosios rinkos nedalomumo“, – pakomentavo jis. „Atkreipėme dėmesį į nuoširdžią ir subalansuotą Ministrės Pirmininkės T. May kalbą Europos integracijos tema, kuri buvo daug artimesnė Winstono Churchillio kalbėsenai, nei išrinktojo Amerikos Prezidento D. Trumpo retorikai,“ – pridūrė jis.

Vizitas į Maltą, 2017 m. sausio 11 d.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas lankėsi Maltoje, kur dalyvavo Maltos pirmininkavimo ES Tarybai atidarymo ceremonijoje. Malta pirmininkauja pirmą kartą.

Ceremonijos metu pasakytoje kalboje Pirmininkas D. Tuskas pabrėžė, kad Malta pradeda pirmininkauti ypatingu laikotarpiu, kuris yra kupinas naujų iššūkių ir dramatiškų pokyčių. „Šį šešių mėnesių laikotarpį Romoje minėsime šešiasdešimtą Sutarties sukaktį ir bus oficialiai pradėta „Brexit“ procedūra. Pavasarį taip pat laukia išbandymas visai ES dėl migracijos , visų pirma dėl centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršruto“, – pasakė jis.

D. Tuskas pabrėžė, kad dėl tokios įvykių sekos reikia kompetentingo, patirtimi grindžiamo ir atidaus vadovavimo. Jis taip paminėjo Maltos kultūrinį paveldą ir šalies istoriją.

„Mums pasisekė, kad šis sunkus vaidmuo teko Maltai. Nedaugelis geriau supranta italus, kurie rengs iškilmes Romoje iškilmes, ir nedaugelis geriau supranta britus, kurie pradės skyrybų procesą“, – pasakė jis. „Galiausiai nedaugelis geriau supranta migracijos tragedijos Viduržemio jūros regione esmę“, – pridūrė jis.

Prieš ceremoniją Donaldas Tuskas dalyvavo dvišaliame susitikime su Maltos Ministru Pirmininku Josephu Muscatu.

Malta pirmininkaus Tarybai iki 2017 m. birželio 30 d., po to pirmininkaus Estija.

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Donaldas Tuskas vadovauja Europos Vadovų Tarybai – institucijai, kuri nustato ES politinę kryptį ir prioritetus. Jis yra atsakingas už šios institucijos susitikimų rengimą ir pirmininkavimą jiems. Be to, jis savo lygmeniu išorės santykiuose atstovauja ES bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba