Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Dėmesio centre

Pasiūlymas dėl naujo susitarimo dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje

2016 m. vasario 2 d. Pirmininkas Donaldas Tuskas pateikė pasiūlymą dėl naujo susitarimo, kuriuo sprendžiami visi Ministro Pirmininko D. Camerono iškelti klausimai. Tai turėtų būti tinkamas pagrindas derėtis dėl kompromiso su visomis 28 valstybėmis narėmis.

„Būti ar nebūti kartu – štai klausimas, į kurį per kitas dvi savaites turi atsakyti ne tik Britanijos gyventojai referendume, bet ir likusios 27 ES valstybės narės.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Parama Sirijai, 2016 m. vasario 4 d.

Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Komisijos nariai F. Mogherini, J. Hahnas ir Ch. Stylanides atstovaus Europos Sąjungai konferencijoje Londone „Parama Sirijai ir visam regionui“.

Sirijoje susidarė didžiausia pasaulio humanitarinė krizė. Konferencijoje, kurią kartu rengia JK, Vokietija, Kuveitas, Norvegija ir Jungtinės Tautos, dalyvaus pasaulio vadovai, kad būtų surinkta lėšų, kurių reikia norint padėti milijonams žmonių, kurių gyvenimus suardė konfliktas regione.

Konferencijoje vadovai stengsis:

  • surinkti daug naujų lėšų siekiant reaguoti į neatidėliotinus humanitarinės pagalbos ir ilgesnio laikotarpio poreikius
  • nustatyti plataus užmojo tikslus švietimo ir ekonominių galimybių srityse siekiant pakeisti ne tik nuo konflikto Sirijoje nukentėjusių žmonių, bet ir pabėgėlių kaimyninėse šalyse gyvenimą
  • pareikalauti užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir rasti politinį sprendimą, kad konfliktas Sirijoje būtų užbaigtas.

Pirmininkas D. Tuskas paskelbs apie didelį ES įnašą į tarptautinės bendruomenės humanitarines pastangas.

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės kartu imasi vadovaujamojo vaidmens tarptautinio reagavimo į šią krizę veiksmų srityje. Buvo sutelkta 4,2 mlrd. € pagalbos suma padėti sirams jų šalyje ir pabėgėliams bei juos priimančioms bendruomenėms kaimyniniame Libane, Jordanijoje, Irake, Turkijoje ir Egipte.

Būsimas Europos Vadovų Tarybos susitikimas, 2016 m. vasario 18–19 d. 

Europos Vadovų Tarybos susitikime daugiausia dėmesio bus skiriama dviem pagrindiniams klausimams:

Jungtinė Karalystė

Atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime įvykusių diskusijų dėl JK planų, susijusių su referendumu (dėl tolesnės narystės arba išstojimo iš ES), rezultatus, Pirmininkas Donaldas Tuskas pateikė pasiūlymą dėl naujo susitarimo, kuriuo sprendžiami visi Ministro Pirmininko D. Camerono iškelti klausimai. 

Šiuo pasiūlymu turėtų būti remiamasi siekiant susitarimo būsimame Europos Vadovų Tarybos susitikime.

Migracija

Europos Vadovų Taryba įvertins, kaip įgyvendinami jos sprendimai, priimti reaguojant į migracijos ir pabėgėlių krizę

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. Europos Vadovų Tarybai – institucijai, kuri nustato ES politinę kryptį ir prioritetus – vadovauja Donaldas Tuskas. Jis atsako už šios institucijos susitikimų parengimą ir pirmininkavimą jiems. Jis taip pat savo lygmeniu išorės santykiuose atstovauja ES bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais.