Donaldas Tuskas

Europos Vadovų Taryba

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas

Donaldas Tuskas gimė 1957 m. balandžio 22 d. Gdanske, Lenkijoje. Jo tėvas dirbo dailide geležinkelio įmonėje, o motina – sekretore ligoninėje. Kai D. Tuskui buvo 14 metų, mirė jo tėvas.

1976 m. jis pradėjo istorijos studijas Gdansko universitete; studijų metu dalyvavo neteisėtoje veikloje, nukreiptoje prieš komunistinį režimą. Tuo metu jis bendradarbiavo, be kita ko, su pogrindinėmis Laisvosiomis profesinėmis sąjungomis ir susipažino su būsimu „Solidarumo“ lyderiu Lechu Wałęsa.

1980 m. Donaldas Tuskas įkūrė Nepriklausomą studentų asociaciją (NZS), kuri buvo „Solidarumo“ judėjimo dalis. Jis tapo „Solidarumo“ lyderiu savo darbovietėje ir dirbo žurnalistu „Solidarumo“ leidžiamame laikraštyje.

1981 m. gruodžio mėn. generolui W. Jeruzelskiui paskelbus karinę padėtį, jis kurį laiką slapstėsi. Po to D. Tuskas dirbo duonos pardavėju, o vėliau, 1984–1989 m., pragyvenimui užsidirbdavo būdamas darbininku, kurio specializacija – aukštuminiai darbai naudojant alpinizmo įrangą.

Tuo pat metu jis buvo pogrindinio „Solidarumo“ judėjimo aktyvistas. Buvo areštuotas, bet greitai paleistas generolui W.Jeruzelskiui paskelbus amnestiją politiniams kaliniams.

1983 m. Donaldas Tuskas įsteigė neteisėtą mėnraštį „Politinė apžvalga“, kuriame buvo propaguojamas ekonominis liberalizmas ir liberaliosios demokratijos nuostatos. Šis periodinis leidinys sutelkė neoficialią idėjų kalvę, remiančią Lechą Wałęsą. Žlugus komunizmui šios idėjų kalvės nariai, vadinamieji „Gdansko liberalai“, po pirmųjų laisvų Lenkijos prezidento rinkimų suformavo vyriausybę.

Tuo pat metu jie įsteigė pirmąją verslui palankią ir proeuropinę partiją Lenkijoje Liberalų-demokratų kongresą, o Donaldas Tuskas tapo jos vadovu. Be kita ko, jis buvo atsakingas už anksčiau komunistinei valstybei priklausiusio spaudos koncerno demonopolizavimą ir privatizavimą.

XX a. 10-ajame dešimtmetyje Donaldas Tuskas buvo Parlamento narys, be kita ko, Senato Pirmininko pavaduotojas.

Tuo pat laikotarpiu buvo išleistos kelios jo knygos apie Gdansko istoriją, kai kurios iš jų tapo bestseleriais.

2001 m. Donaldas Tuskas buvo vienas iš naujos centro partijos „Pilietinė platforma“ iniciatorių, o 2003 m. tapo jos vadovu.

2007 m. po atkaklios kampanijos jis nugalėjo valdančiąją dešiniųjų partiją ir tapo Ministru Pirmininku. Šias pareigas jis ėjo septynerius metus ir yra kol kas ilgiausiai Ministro Pirmininko poste demokratinėje Lenkijoje dirbęs politikas, taip pat pirmasis perrinktas Ministras Pirmininkas.

Per šią septynerių metų kadenciją Lenkija išlaikė ekonomikos augimą, o krizės laikotarpiu Lenkijos ekonomika išaugo beveik 20 % – tai rekordinis rezultatas Europoje.

2014 m Donaldas Tuskas buvo išrinktas Europos Vadovų Tarybos pirmininku, o 2017 m. – vėl išrinktas antrai 2,5 metų kadencijai.