Donaldo Tusko kabinetas

Europos Vadovų Taryba

Kabineto vadovas

 
Piotr Serafin
 • strategija, koordinavimas ir vadovavimas Kabinetui
 • G 7 / G 20

Kabineto vadovo pavaduotojas

 
André Gillissen
 • strateginė parama Kabineto vadovui
 • Europos Vadovų Tarybos susitikimų koordinavimas

Pirmininko vyresnysis patarėjas politikos ir komunikacijos klausimais

 
Paweł Graś
 • ryšiai su Europos Parlamentu, nacionaliniais parlamentais ir politinėmis partijomis

horizontaliųjų klausimų grupė

 
Katarzyna Smyk

patarėja

 • horizontalusis koordinavimas
 • Pirmininko korespondencija
 • žmogiškųjų išteklių valdymas
Paweł Karbownik

patarėjas

 • strateginės darbotvarkės planavimas
 • G 7 / G 20

užsienio politikos klausimų grupė

 
Riina Kionka

vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais

 • vadovavimas užsienio politikos klausimų grupei
 • išorės politikos koordinavimas
 • Europos Vadovų Tarybos darbotvarkės užsienio reikalų srityje programavimas
Carl Hartzell

vyresnysis patarėjas

 • Rusija
 • Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina
 • Vidurinė Azija
 • Turkija
 • ES nepriklausančios Europos šalys
 • Rytų partnerystės horizontalieji klausimai

Zuzana Michalcová Šutiaková

patarėja

 • Lotynų Amerika ir Karibai
 • Vakarų Balkanai
 • saugumas, krizių valdymas ir gynyba
 • plėtra
 • žmogaus teisės
 • JT, ESBO, Europos Taryba
Leila Brahimi

patarėja

 • Artimieji Rytai ir Šiaurės Afrika
 • Užsachario Afrika
 • Europos kaimynystės politikos horizontalieji klausimai
 • vystymasis
 • kovos su terorizmu ir migracijos išorės aspektai

Alina Butuliga

 patarėja

 • Azija ir Ramiojo vandenyno regionas
 • prekyba

ekonomikos klausimų grupė

 
João Nogueira Martins

vyriausiasis patarėjas ekonomikos klausimais

 • vadovavimas ekonomikos klausimų grupei
 • ekonomikos ir pinigų politika, įskaitant G 7 ir G 20
Alfredo Panarella

vyresnysis patarėjas

 • konkurencingumas, investicijos ir ekonomikos augimas
 • finansų sektorius (įskaitant bankų sąjungą)
 • vidaus rinka
Christina Jordan

patarėja

 • ekonominė ir pinigų sąjunga
 • užimtumas ir socialiniai reikalai
 • apmokestinimas
Wouter Coussens

patarėjas

 • Europos semestras ir makroekonominės priežiūros procedūros
 • makroekonominiai pokyčiai (pasaulyje, ES ir euro zonoje)
 • užsienio politika: JAV ir Kanada

energetikos sąjunga

 
Łukasz Koliński

specialusis patarėjas energetikos sąjungos klausimais

 • energetikos sąjunga
 • klimatas
 • daugiametė finansinė programa ir metinis biudžetas
spaudos ir komunikacijos grupė

 

Preben Aamann

Pirmininko atstovas spaudai

 • spaudos ir komunikacijos grupės koordinavimas
Hugo Brady

Pirmininko kalbų rengėjas

 • kalbos, straipsniai
 • analitikų centrai
Beata Turska

patarėja

 • kalbos, straipsniai
Kanceliarija

 

Łukasz Broniewski

Kanceliarijos vadovas / patarėjas

 • Pirmininko vizitų, aukščiausiojo lygio susitikimų ir kelionių administravimas
 • ryšiai su verslininkais, socialiniais partneriais, Regionų komitetu ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu
Stefan Smith

asmeninis Pirmininko padėjėjas

 • Pirmininko darbotvarkė ir pagalba jam
 • asmeninė Pirmininko korespondencija

Emilia Surowska

patarėja

 • protokolas
 • aukščiausiojo lygio susitikimų, Pirmininko vizitų ir kelionių administravimas
 • ryšių palaikymo pareigūnė (protokolas ir saugumas)
Tiina Kytola
 • Pirmininko korespondencija
 • gaunamos ir siunčiamos korespondencijos registravimas
 • archyvavimas

Kabineto sekretoriatas

 
Renata Tobiasz

asmeninė Kabineto vadovo padėjėja ir horizontaliųjų klausimų grupės padėjėja

Pilar Chaves

asmeninė Kabineto vadovo pavaduotojo padėjėja

Miriam Cunill Rafael

vyriausiosios patarėjos užsienio politikos klausimais padėjėja

Helena Hadjiyanni

užsienio politikos klausimų grupės padėjėja

Iveta Hincova

užsienio politikos klausimų grupės padėjėja

Sabina Bengtsson

vyriausiojo patarėjo ekonomikos klausimais ir specialiojo patarėjo energetikos sąjungos klausimais padėjėja

Anita Gebruers

ekonomikos klausimų grupės padėjėja
Cécile Monin

spaudos ir komunikacijos grupės padėjėja

Andrés Mola Arizo

spaudos ir komunikacijos grupės padėjėjas

Louisa Pincott

(motinystės atostogos)

Arja Pukkinen padėjėja, atsakinga už administracinius reikalus; žmogiškieji ištekliai ir mokymas (COFO)