Vidaus politika

Asmens duomenų apsauga

ES Taryba ir jos generalinis sekretoriatas griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos taisyklių. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad šios taisyklės būtų tinkamai taikomos.

Skaidrumas

Laikydamosi skaidrumo taisyklių, ES institucijos dirba kuo atviriau ir kuo arčiau piliečių. Tarybos posėdžiuose ministrai teisės aktus kuria viešai, o piliečiai turi teisę prašyti susipažinti su Tarybos dokumentais.

Aplinkosaugos vadyba

Tarybos generalinis sekretoriatas siekia mažinti poveikį aplinkai ir ją saugoti. Jis yra priėmęs aplinkosaugos vadybos programą, kuri taikoma visai Tarybos generalinio sekretoriato veiklai, vykdomai jo užimamuose pastatuose Briuselyje.

Vaizdinė tapatybė

Tarybos institucijų vaizdinė tapatybė išreiškiama bendru logotipu. Logotipas, kuriame pavaizduota Europos vėliava ir pastato „Europa“ simbolis, reiškia vienybę, tęstinumą ir įvairovę.

Daugiakalbystė

Taryba ir Europos Vadovų Taryba dirba 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Visi ES piliečiai turi teisę raštu kreiptis į Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą bet kuria iš šių oficialiųjų kalbų.

Įslaptintos informacijos apsauga

ES įslaptintai informacijai apsaugoti Taryba naudoja visapusišką saugumo sistemą. Ši sistema taikoma Tarybai, jos generaliniam sekretoriatui ir valstybėms narėms.