Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais

Generalinis sekretoriatas

Pagal skaidrumo taisykles ES institucijos dirba kuo atviriau ir siekia būti kuo arčiau piliečių. Tarybos posėdžiuose ministrai teisės aktus svarsto viešai, o piliečiai turi teisę prašyti susipažinti su Tarybos dokumentais.

Vieši posėdžiai

Viešų Tarybos posėdžių transliaciją galima stebėti internetu TIESIOGIAI visomis ES kalbomis. Taip pat galima peržiūrėti ir posėdžių įrašus.

ES ministrai posėdžiauja viešai, kai diskutuoja dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų projektų ir dėl jų balsuoja.

Vieši Tarybos posėdžiai vyksta ir tada, kai ministrai diskutuoja svarbiais ES ir jos piliečiams poveikio turinčiais klausimais arba kai aptaria Tarybos darbo programą, pirmininkaujančios valstybės narės prioritetus ir Komisijos darbo programas bei politikos strategiją.

Tarybos posėdžių protokolai, darbotvarkės ir tvarkaraštis

Viešų Tarybos posėdžių protokolai irgi yra vieši. Juose pateikiama informacija apie balsavimą dėl teisės aktų projektų, taip pat balsavimo motyvų paaiškinimai ir valstybių narių pateikti pareiškimai. Posėdžio protokoluose taip pat pateikiama informacija apie svarstomus dokumentus ir pagrindinės Tarybos padarytos išvados.

Balsavimo rezultatai taip pat yra vieši ir galima pamatyti, kaip balsavo kiekviena ES valstybė.

 

Ši informacija taip pat skelbiama mėnesinėse Tarybos aktų suvestinėse.

Tarybos posėdžiai vyksta Briuselyje ir Liuksemburge (balandžio, birželio ir spalio mėn.). Tarybos ir daugumos jos parengiamųjų organų posėdžių darbotvarkės yra viešos.

Tarybos dokumentų viešas registras

Su Tarybos dokumentais galima susipažinti pasinaudojant viešu registru. Jame pateikiamas oficialių Tarybos dokumentų, parengtų nuo 1999 m., turinys arba nuorodos į juos.

Galimybė susipažinti su dokumentais

Reglamente Nr. 1049/2001 nustatytos susipažinimo su dokumentais taisyklės. Konkrečios Taryboje naudojamos taisyklės pateikiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priede. Šios taisyklės taip pat taikomos Europos Vadovų Tarybos dokumentams.

Kaip numatyta Reglamente Nr. 1049/2001, Taryba skelbia metinę ataskaitą apie šio reglamento taikymą.