Darbas Generaliniame sekretoriate

Nuolatinio darbo galimybės

Tarybos generalinis sekretoriatas (toliau – TGS) į laisvas darbo vietas daugiausia priima nuolatinius pareigūnus iš kitų ES institucijų arba iš atvirus konkursus laimėjusių kandidatų rezervo sąrašų.

Konkursus organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Tai konkursiniai darbuotojų atrankos egzaminai, skirti kandidatų įgūdžiams įvertinti rengiant įvairius testus, užtikrinant, kad būtų atrinkti tik patys geriausi kandidatai. Organizuojami atviri konkursai į įvairias pareigybes; gali būti reikalaujama turėti specifinių įgūdžių ir kvalifikacijų. Konkursą laimėję kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą; iš jo prireikus institucijos renkasi darbuotojus.

Savo reikmėms TGS kartais gali surengti konkursą į itin specializuotas pareigybes. Apie tokias laisvas darbo vietas skelbiama šios interneto svetainės puslapyje „Laisvos darbo vietos ir EPSO interneto svetainėje.

Jeigu norėtumėte pas mus dirbti, turėtumėte reguliariai lankytis EPSO interneto svetainėje, kur galite rasti informacijos apie būsimus konkursus ir apie tai, kaip jiems pasirengti.

Laikino darbo galimybės

Sutartininkai

TGS įdarbina tam tikrą skaičių sutartininkų, kurie atrenkami iš kandidatų, įtrauktų į EPSO CAST duomenų bazę, arba iš kitų institucijų sudarytų rezervo sąrašų ar duomenų bazių.

Rinkdamasi sutartininkus, TGS įdarbinimo tarnyba susisiekia su kandidatais, kurių kvalifikacija geriausiai atitinka pareigybės aprašymą. Todėl rekomenduojame nuolat atnaujinti savo CV duomenų bazėje, į kurią esate įtraukti.

Laikinieji darbuotojai

Kartais TGS rengia laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras. Daugiausia tuo siekiama įdarbinti darbuotojus, kurie užimtų laisvas itin specializuotas pareigybes, į kurias tinkamų kandidatų EPSO rezervo sąrašuose tuo metu nėra. Apie visas laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras skelbiama šios interneto svetainės puslapyje „Laisvos darbo vietos“ ir EPSO interneto svetainėje.

Savo iniciatyva pateiktos paraiškos

Visus ryšius su kandidatais palaiko TGS įdarbinimo tarnyba. Pagal įdarbinimo ir atrankos politiką įdarbinimo tarnyba negali tvarkyti savo iniciatyva pateiktų paraiškų, net gautų iš konkursą laimėjusių kandidatų.

Pagal TGS duomenų apsaugos taisykles visos savo iniciatyva pateiktos paraiškos bus ištrintos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų gavimo. Gavus savo iniciatyva pateiktą paraišką dėl darbo bus automatiškai išsiųstas atsakymas, kuriame pateikiama bendra informacija apie įdarbinimą TGS.

Susisiekti su TGS įdarbinimo tarnyba

Skundų pateikimo tvarka

Siekiame teikti aukščiausio lygio paslaugas.

Tačiau jei manote, kad susidūrėte su netinkamo administravimo atveju, turite teisę pateikti skundą Europos ombudsmenui. Atkreipiame dėmesį, jog tam, kad ombudsmenas galėtų priimti jūsų skundą, jums susirūpinimą keliančius klausimus pirmiausia turite pateikti mums.

Nuolatinės darbo vietos Nenuolatinės darbo vietos
Dėl atrankos procedūrų į nuolatines darbo vietas kreipkitės šiuo el. pašto adresu: Dėl atrankos procedūrų į nenuolatines darbo vietas kreipkitės šiuo el. pašto adresu.