Darbas Generaliniame sekretoriate

Nuolatinio darbo galimybės

Generalinis sekretoriatas į laisvas darbo vietas daugiausia priima nuolatinius pareigūnus iš kitų ES institucijų arba iš atvirus konkursus laimėjusių kandidatų rezervo sąrašų.

Konkursus organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). Tai konkursiniai darbuotojų atrankos egzaminai, skirti kandidatų gebėjimams įvertinti įvairiais testais, užtikrinant, kad būtų atrinkti tik patys geriausi kandidatai. Organizuojami atviri konkursai į įvairias pareigybes; gali būti reikalaujama turėti specifinių gebėjimų ir kvalifikacijų. Konkursą laimėję kandidatai įtraukiami į rezervo sąrašą; iš jo atsiradus poreikiui institucijos renkasi darbuotojus.

Savo reikmėms Tarybos generalinis sekretoriatas kartais gali surengti konkursą į itin specializuotas pareigybes. Apie šias laisvas darbo vietas skelbiama šioje interneto svetainėje („Laisvų darbo vietų“ puslapyje) ir EPSO interneto svetainėje.

Jeigu norėtumėte pas mus dirbti, turėtumėte reguliariai lankytis EPSO interneto svetainėje, kur galite rasti informacijos apie būsimus konkursus ir apie tai, kaip jiems pasirengti.

Laikino darbo galimybės

Sutartininkai

Generalinis sekretoriatas įdarbina tam tikrą skaičių sutartininkų, kurie atrenkami iš kandidatų, įtrauktų į EPSO CAST duomenų bazę, arba iš kitų institucijų sukauptų rezervo sąrašų ar duomenų bazių.

Rinkdamasi sutartininkus, Tarybos generalinio sekretoriato įdarbinimo tarnyba susisiekia su kandidatais, kurių kvalifikacija geriausiai atitinka pareigybės aprašymą. Todėl rekomenduojame nuolat atnaujinti savo CV duomenų bazėje, į kurią esate įtraukti.

Laikinieji darbuotojai

Kartais Tarybos generalinis sekretoriatas vykdo laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras. Daugiausia tuo siekiama įdarbinti darbuotojus į laisvas itin specializuotas pareigybes, į kurias tinkamų kandidatų EPSO rezervo sąrašuose tuo metu nėra. Apie visas laikinųjų darbuotojų atrankos procedūras skelbiama šioje interneto svetainėje („Laisvų darbo vietų“ puslapyje) ir EPSO interneto svetainėje.

Savo iniciatyva pateiktos paraiškos

Visus kontaktus su kandidatais palaiko Tarybos generalinio sekretoriato įdarbinimo tarnyba. Atsižvelgiant į įdarbinimo ir atrankos politiką, įdarbinimo tarnyba negali administruoti savo iniciatyva pateiktų paraiškų, net gautų iš konkursą laimėjusių kandidatų.

Pagal Generalinio sekretoriato duomenų apsaugos taisykles visos savo iniciatyva pateiktos paraiškos bus ištrintos ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų gavimo. Gavus savo iniciatyva pateiktą paraišką dėl darbo bus automatiškai išsiųstas atsakymas, kuriame pateikiama bendra informacija apie įdarbinimą Tarybos generaliniame sekretoriate.

Susisiekti su Tarybos generalinio sekretoriato įdarbinimo tarnyba