Stažuotės Tarybos generaliniame sekretoriate

Generalinis sekretoriatas

Kontaktai

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis į stažuočių tarnybą:

Įvairios stažuočių rūšys

1. Mokamos stažuotės

Per metus Tarybos generalinis sekretoriatas pasiūlo maždaug 100 mokamų stažuočių ES piliečiams, kurie iki paraiškų pateikimo termino pabaigos yra baigę bent pirmąją savo universitetinių studijų pakopą ir turi kvalifikacinį laipsnį patvirtinantį pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą.

Stažuotės vyksta 2 skirtingais laikotarpiais, kurių kiekvienas trunka 5 mėnesius:

  • nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. (pirmasis laikotarpis)
  • nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d. (antrasis laikotarpis)

2. Privalomos nemokamos stažuotės

Tarybos generalinis sekretoriatas per metus pasiūlo maždaug 20 nemokamų stažuočių. Šios stažuotės yra skirtos universiteto trečio, ketvirto arba penkto kurso studentams, kurie privalo atlikti privalomą praktiką pagal savo studijų programą.

Stažuotės vyksta 2 skirtingais laikotarpiais, kurių kiekvienas trunka nuo 1 iki 5 mėnesių:

  • Nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.
  • Nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.

3. Nacionaliniams pareigūnams skirtos stažuotės

Ši programa skirta ES valstybių narių arba šalies kandidatės ministerijų, valdžios sektoriaus ar regioninių agentūrų ir diplomatinio korpuso pareigūnams.

Nacionaliniai pareigūnai, kurie atlieka stažuotę Tarybos generaliniame sekretoriate, yra nacionalinių administracijų darbuotojai, kuriems jos moka atlyginimą.

Kas gali teikti paraiškas?

Pilietybė

Tarybos generaliniame sekretoriate organizuojamose stažuotėse gali dalyvauti:

  • ES piliečiai
  • šalių kandidačių, užbaigusių ES stojimo derybas, piliečiai.

Mokamose stažuotėse norintys dalyvauti pareiškėjai turi būti neseniai baigę universitetą arba lygiavertę aukštojo mokslo įstaigą ir turėti kvalifikacinį laipsnį patvirtinantį pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą.

Kalbos

Kadangi prancūzų ir anglų kalbos TGS yra plačiai vartojamos vidaus komunikavimui, reikia gerai mokėti prancūzų k. arba anglų k. ir gebėti bendrauti viena iš šių kalbų.

Kvalifikacijos

Dabar dauguma paraiškų gaunama iš kandidatų, turinčių kvalifikaciją teisės, politinių mokslų, tarptautinių santykių, ES studijų ir ekonomikos srityse.

Tarybos generalinis sekretoriatas taip pat ieško stažuotojų, turinčių kvalifikaciją kitose srityse, pavyzdžiui:

vertimo, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos, edukologijos, informatikos, grafinio dizaino, multimedijos, žemės ūkio technologijų, biocheminės inžinerijos, sveikatos ir maisto saugos, energijos vadybos, aplinkos, aeronautikos inžinerijos.

Kas negali teikti paraiškos?

Asmenų, kurie jau yra atlikę ilgesnę nei 8 savaičių trukmės (mokamą ar nemokamą) stažuotę bet kurioje ES institucijoje ar įstaigoje, paraiškos nebus priimamos.

Skundo pateikimo tvarka

Siekiame teikti aukščiausio lygio paslaugas.

Vis dėlto, jei manote, kad susidūrėte su netinkamo administravimo atvejais, jūs turite teisę pateikti skundą Europos ombudsmenui. Atkreipkite dėmesį, jog tam, kad ombudsmenas galėtų priimti jūsų skundą, pirmiausia turite pateikti jums susirūpinimą keliančius klausimus stažuočių tarnybai.

Su mumis galite susisiekti el. paštu.