Stažuotės – dažnai užduodami klausimai

Generalinis sekretoriatas

Stažuotės

Ar stažuotės organizuojamos vasarą?
Ne. Liepos ir rugpjūčio mėn. stažuotės nėra siūlomos.

Ar nagrinėjamos ne nustatytu laiku pateiktos paraiškos?
Ne. Visos paraiškos dėl stažuočių turi būti teikiamos laikantis svetainėje apibūdintos tvarkos.

Kas gali teikti paraiškas?

Dar neturiu bakalauro laipsnio. Ar galiu teikti paraišką dėl mokamos stažuotės?
Galite teikti paraišką, jei jūsų bakalauro laipsnį patvirtinantis diplomas bus išduotas iki stažuotės sutarties pasirašymo.

Ar galiu teikti paraišką ir dėl mokamos stažuotės, ir dėl privalomos stažuotės?
Taip. Galite teikti paraiškas ir dėl mokamų, ir dėl privalomų stažuočių, jei atitinkate tinkamumo abiem stažuotėms kriterijus (pvz., esate bakalauro laipsnį jau turintis magistrantūros studijų studentas ir pagal jūsų magistrantūros studijų programą turite atlikti praktiką).

Ar galiu teikti paraiškas dėl stažuotės skirtingose ES institucijose tuo pačiu metu?
Galite teikti paraiškas dėl stažuotės skirtingose ES institucijose tuo pačiu metu, jei atitinkate tinkamumo kriterijus.

Ar JK piliečiai vis dar gali teikti paraiškas dėl mokamų stažuočių 2018 m., atsižvelgiant į 2016 m. birželio 23 d. referendumo Jungtinėje Karalystėje rezultatus?
JK piliečiai ir toliau atitinka kriterijus ir gali teikti paraiškas dėl stažuočių Europos Sąjungos Tarybos generaliniame sekretoriate. Pagal Jungtinės Karalystės ratifikuotas sutartis, Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje toliau galioja visa ES teisė.

Atrankos procedūra

Kaip atrenkami stažuotojai?
Stažuotojai atrenkami atsižvelgiant į privalumus, vertinamus remiantis paraiškos formoje pateikta informacija.

Pokalbis su kandidatais gali vykti telefonu arba internetu. Tokiu atveju stažuočių tarnyba iš anksto susisieks su kandidatais, kad susitartų dėl tinkamo laiko. Kai kandidatų privalumai lygiaverčiai, atrinkdama stažuotojus stažuočių tarnyba stengiasi užtikrinti tinkamą geografinę pusiausvyrą (t. y. kad būtų atrinkti asmenys iš kuo didesnio skaičiaus valstybių narių) ir lyčių pusiausvyrą (t. y. kad tarp jų būtų 40 % nepakankamai atstovaujamos lyties atstovų). Paraiškos nagrinėjamos ir palyginamos pagal įvairiems Tarybos generalinio sekretoriato padaliniams reikalingą profilį.

Praėjus atranką

Ar turėčiau pateikti patvirtinamųjų dokumentų vertimus?
Ne. Priimami visomis oficialiosiomis ES kalbomis parengti patvirtinamieji dokumentai. Naudinga taip pat pateikti diplomų tekstus anglų ar prancūzų kalba, jei turima.

Ar patvirtinamųjų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos kaip autentiškos originalių dokumentų kopijos?
Ne. Patvirtinamieji dokumentai turi būti siunčiami el. paštu. Patvirtintų kopijų pateikti nereikia. Stažuotojams atvykus, jų prašoma pateikti patvirtinamųjų dokumentų originalus.

Stažuotės metu

Ar turiu teisę išeiti metinių atostogų?
Stažuotojai turi teisę į 2 atostogų dienas už dirbtą mėnesį; taip pat jie turi teisę nedirbti įstatymo nustatytomis nedarbo dienomis ir Taryboje nustatytomis nedarbo dienomis.

Privaloma turėti sveikatos draudimą. Ar užtenka mano šalyje išduotos Europos sveikatos draudimo kortelės?
Taip. Kaip įrodymą priimame Europos sveikatos draudimo kortelės kopiją. Jūs patys turite pasitikrinti šios kortelės teikiamas garantijas.

Stažuotojai gali pasirinkti Tarybos siūlomą sveikatos draudimą, jei jie neturi kitokio draudimo (pvz., Europos sveikatos draudimo kortele suteikiamo draudimo). Šiuo atveju mokami stažuotojai moka apie 13 € per mėnesį; ši suma sudaro trečdalį įmokos, o likusius du trečdalius moka Taryba. Privalomų stažuotojų visą draudimo įmoką moka Taryba.

Ar stažuotojai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų?
Visi stažuotojai apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų.

Finansiniai aspektai

Kokio dydžio išmoka mokama?
Šiuo metu išmoka yra 1159,44 € per mėnesį atskaičius mokesčius.

Ar Europos Sąjungos Taryba padengia kelionės iš mano gyvenamosios vietos į Briuselį išlaidas?
Stažuotojų kelionės išlaidoms padengti mokami kelionpinigiai.

Stažuotojai, įdarbinami iš vietos, kuri yra toliau nei 50 km nuo Briuselio, turi teisę į kelionės išlaidų kompensaciją, mokamą pradedant ir baigus stažuotę. Kelionpinigiai apskaičiuojami taikant metodą, grindžiamą geografiniu atstumu tarp Briuselio ir paraiškos formoje nurodyto adreso (0–500 km – 0,30 €/km, 501–1500 km – 0,20 €/km, daugiau nei 1500 km – 0,10 €/km, padauginus iš 2; taikoma 800 € viršutinė riba. Kelionpinigiai nemokami, jei atstumas iki Briuselio yra mažesnis nei 50 km). Kad gautumėte kelionės išlaidų kompensaciją, turite atlikti bent pusę savo stažuotės. Tarybai pasirašius stažuotės sutartį, prašymai pakeisti adresą nebus priimami.