Viešieji pirkimai Generaliniame sekretoriate

Generalinis sekretoriatas

Kas gali teikti paraiškas?

Dalyvauti gali:

 • ES registruoti ekonominės veiklos vykdytojai
 • visi ES piliečiai
 • ES nepriklausančios šalies, turinčios susitarimą su ES dėl viešųjų pirkimų rinkų atvėrimo, ekonominės veiklos vykdytojai.

Kad atitiktų konkurso sąlygas, ekonominės veiklos vykdytojai:

 • negali būti bankrutavę
 • negali būti kalti dėl rimto profesinio nusižengimo
 • turi būti įvykdę savo prievoles, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu
 • negali būti pripažinti kalti dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, vaikų darbo naudojimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje ES finansiniams interesams
 • negali sukčiaudami arba dėl aplaidumo pateikti klaidingą informaciją
 • negali būti buvę pašalinti iš konkurso.

Kalbant apie konkursų dėl pirkimo procedūras, ES institucijose dažnai vartojamas terminas „kvietimas“. Šis terminas apima:

 • kvietimus teikti pasiūlymus (Oficialiajame leidinyje publikuojami skelbimai apie pirkimą)
 • kvietimus pareikšti susidomėjimą dėl prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių skyrimo.

Konkurso procedūros pasirinkimas ir skelbimo reikalavimai priklauso nuo numatytos sutarties vertės.

Sutartys, kurių vertė viršija 135 000 €

Skelbimai apie konkursus dėl sutarčių, kurių vertė viršija 135 000 €, skelbiami Europos Sąjungos Oficialiojo leidinio S serijoje, be to, su jais galima susipažinti internete ES TED duomenų bazėje.

Viešųjų pirkimų dokumentai ir kita informacija apie vykstančius konkursus pateikiami TED interneto svetainės e. konkursų dalyje.

Rekomenduojame užsiregistruoti šioje svetainėje, kad galėtumėte naudotis visomis jos funkcijomis.

Sutartys, kurių vertė 15 000–135 000 €

Kvietimai teikti pasiūlymus dėl sutarčių, kurių vertė 15 000–135 000 €, skelbiami šio tinklalapio skyriuje „Vykdomi konkursai“.

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į asmenį, kuris konkurso skelbime nurodytas kaip kontaktinis asmuo.

Sutartys, kurių vertė mažesnė nei 15 000 €

Sutartys, kurių vertė neviršija 15 000 €, gali būti skiriamos taikant derybų procedūrą be išankstinio skelbimo apie pirkimą. Apie šias galimybes nėra skelbiama, tačiau jeigu rinkoje esate žinomi, galite būti pakviesti pateikti pasiūlymą dėl šios rūšies sutarties.

Privalomos formos norint dalyvauti Generalinio sekretoriato viešųjų pirkimų procedūrose

Norėdami dalyvauti Generalinio sekretoriato viešųjų pirkimų procedūrose, turite užpildyti teisės subjekto formą ir finansinių duomenų formą, kad mums pateiktumėte savo bendrovės ir banko sąskaitos duomenis: