Istorija

Filmas „Nuo neoficialių pašnekesių iki esminio politikos formuotojo“

Šiame dokumentiniame filme pasakojama Europos Vadovų Tarybos istorija nuo jos įkūrimo iki šių dienų. Jame vaizduojami svarbūs pastarųjų dešimtmečių įvykiai, kurie lėmė ES vadovų priimamus sprendimus.
Istorija pasakojama lūpomis tų žmonių, kurie buvo liudininkai, kaip Europos Vadovų Taryba virto tokiu sprendimų priėmimo centru, koks ji yra šiandien.

Sužinokite daugiau apie įvykius ir sutartis, kurie nulėmė Europos Vadovų Tarybos, ES Tarybos, Euro grupės ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų funkcijas.

2008

Spalio 12 d.

Pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas 

Prancūzijos Prezidentas Nicolas Sarkozy pasiūlo idėją rengti reguliarius euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimus. Pirmasis susitikimas įvyko 2008 m. spalio 12 d. Vėlesni susitikimai įvyko Briuselyje 2010 m. gegužės mėn., 2011 m. kovo mėn., 2011 m. liepos mėn. ir 2011 m. spalio mėn.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose padedama koordinuoti euro zonos ekonominę politiką; juose taip pat dalyvauja euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. 

2012

Kovo 1–2 d.

Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje

2012 m. kovo 1–2 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime 25 Europos šalių vadovai pasirašė Sutartį dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV).  

Sutartis įsigaliojo 2013 m. sausio 1 d.; ja oficialiai įtvirtinamas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo tvarka ir susitikimo pirmininko vaidmuo apibrėžti SSKV 12 straipsnyje.

2013

Kovo 14 d.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklės

Pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas po Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos ekonominėje ir pinigų sąjungoje (SSKV) įsigaliojimo įvyko 2013 m. kovo 14 d. Šiame susitikime priimtos euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų organizavimo taisyklės.

2015

Birželio 22 d.

Neeilinis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas dėl Graikijos

2015 m. birželio 22 d. ES vadovai susitiko pasikeisti nuomonėmis dėl Graikijos. Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas Donaldas Tuskas pasakė, kad naujausi Graikijos vyriausybės pasiūlymai yra teigiamas žingsnis į priekį, tačiau ES institucijos turės išsamiau įvertinti šiuos pasiūlymus.

Liepos 12 d.

Euro zonos vadovai pasiekė susitarimą dėl Graikijos

Jie yra pasirengę pradėti derybas dėl Graikijai skirtos finansinės pagalbos programos pagal Europos stabilumo mechanizmą (ESM), tačiau pirmiausia susitarimą privalo patvirtinti Graikijos parlamentas ir kiti nacionaliniai parlamentai. Po to, kai bus užbaigtos nacionalinės procedūros, Euro grupė tęs derybas.